• 08:52 | 18/01/2021
Tìm kiếm sản phẩm

v-GO Universal Manager Authentication

Nước sản xuất: USA
Hãng sản xuất: Paslogix
Mô tả sản phẩm, chức năng: Nhanh chóng, an toàn xác thực Windows 
v-GO Universal Manager Authentication đăng nhập nhanh chóng và đơn giản quá trình đó cũng làm tăng bảo vệ dữ liệu cho các tổ chức đó phải thực hiện theo quy định như HIPAA, PCI DSS và FISMA. 
Tận dụng các thiết bị xác thực 
v-GO Universal Manager Authentication cho phép hầu như bất kỳ thiết bị xác thực được sử dụng để truy cập vào Windows. Điều này cho phép tổ chức triển khai xác thực mạnh cho Windows mà không phải chi phí mua và ban hành mới các thiết bị xác thực cho mỗi người dùng. 
Sử dụng đồng thời nhiều loại thiết bị 
v-GO Universal Authentication Manager có thể sử dụng và quản lý tất cả các hình thức xác thực thông qua một khuôn khổ. Điều này cho phép tổ chức lựa chọn các công nghệ xác thực quyền cho từng môi trường người dùng. Nó cũng cung cấp một cách để kiểm toán tất cả các sự kiện xác thực, không phụ thuộc vào công nghệ được sử dụng.
Giảm chi phí hành chính
Lĩnh vực ứng dụng: v-GO Universal Manager Authentication ứng dụng trong các tổ chức giúp truy cập vào mạng nhanh chóng và an toàn xác thực người dùng. Giúp các tổ chức giảm các chi phí hành chính.
Tiêu chuẩn áp dụng:
Chứng nhận hợp chuẩn,hợp quy:
Đăng ký sở hữu trí tuệ: © 2010 Passlogix, Inc.
Thông tin nhà sản xuất: Passlogix là công ty cam kết cung cấp Enterprise Single Sign-On giải pháp để giúp các khách hàng doanh nghiệp đơn giản hóa và an toàn truy cập ứng dụng. Với hơn 21.000.000 giấy phép bán, tổ chức trên toàn cầu dựa trên truy cập v-GO Accelerator Suite. Triển khai từ hàng trăm chỗ ngồi cho hơn 300.000 người sử dụng - ESSO thực hiện lớn nhất thế giới.
Từ khóa:
Files:
 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang