• 16:13 | 27/02/2021
Tìm kiếm sản phẩm

IronPort S-Series Web Security Appliances

Nước sản xuất: Pháp
Hãng sản xuất: IronPort Systems
Mô tả sản phẩm, chức năng: Cisco IronPort S-Series Web Security Appliances giúp các doanh nghiệp an toàn và kiểm soát lưu lượng truy cập web bằng cách cung cấp nhiều lớp bảo vệ phần mềm độc hại trên một thiết bị duy nhất tích hợp,. Những lớp bảo vệ bao gồm Cisco IronPort Web Reputation Filters, nhiều antimalware quét động cơ, và các Layer 4 Màn hình giao thông, trong đó phát hiện các hoạt động của 80 phần mềm độc hại. Các Cisco IronPort S-Series cũng có khả năng giải mã HTTPS thông minh, để cho tất cả an ninh liên quan và các chính sách truy cập có thể được áp dụng cho lưu lượng truy cập mã hóa. Các hoạt động Cisco Security Intelligence (SiO) là một cơ sở hạ tầng bảo mật tiên tiến cung cấp các phát hiện mối đe dọa, sự tương quan, và giảm nhẹ để tiếp tục cung cấp các mức bảo mật cao nhất cho khách hàng của Cisco Thực thi bảo mật dữ liệu mạnh mẽ Bảo mật dữ liệu và phòng chống mất mát dữ liệu (DLP) trao quyền cho các tổ chức để có nhanh chóng, bước dễ dàng để thực thi chính sách bảo mật dữ liệu.
Lĩnh vực ứng dụng: Cisco IronPort S-Series cung cấp một giải pháp thiết bị duy nhất để an toàn và kiểm soát rủi ro trong lưu lượng truy cập web lớn nhất phải đối mặt với các mạng lưới doanh nghiệp: rủi ro an ninh, rủi ro tài nguyên, và rủi ro tuân thủ. Giảm nhẹ rủi ro phần mềm độc hại và các chi phí. Giảm chi phí hành chính.
Tiêu chuẩn áp dụng:
Chứng nhận hợp chuẩn,hợp quy:
Đăng ký sở hữu trí tuệ: ©2010 Cisco systems, Inc
Thông tin nhà sản xuất: IronPort Systems là nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm bảo mật Email và Web cho các tổ chức, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các doạnh nghiệp thuộc top 2000 do Fortune Global đánh giá. Ironport cung cấp các sản phẩm công nghệ tiên tiến, dễ sử dụng và hiệu suất cao để giải quyết các nhiệm vụ ngày càng khó khăn trong việc quản trị và bảo vệ mạng của khách hàng khỏi các nguy cơ từ Internet.
Từ khóa:
Files:
 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang