• 16:45 | 17/01/2021
Tìm kiếm thuật ngữ

Kiểm soát dựa trên kiểm toán ( Audit based control )

Định nghĩa 1:Trong an toàn cơ sở dữ liệu, là dạng kiểm soát bằng suy luận để có thể kiểm tra xem một truy vấn, khi so sánh tương quan với thống kê đã phát ra trước đó, có khả năng gây một tiết lộ cá nhân hay không.


Nguồn trích:

 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang