• 04:29 | 19/09/2020
Tìm kiếm bài báo

Cryptanalysis of Imai and Matsumoto Scheme B Asymmetric Cryptosystem

Cryptanalysis of Imai and Matsumoto Scheme B Asymmetric Cryptosystem

Tác giả: Amr Youssef, Guang Gong

Nguồn trích: Progress in cryptology-INDOCRYPT 2001-LNCS 22418.7

Năm xuất bản: 1905

Số trang: 214

Tóm tắt:  Imai and Matsumoto introduced alternative algebraic methods for constructing public key cryptosystems. An obvious advantage of theses public key cryptosystems is that the private side computations can be made very efficient with a simple hardware. Almost all of these proposals and variants of them were broken. However, scheme “B” in [3] is still unbroken. In this paper we show some statistical weaknesses of this scheme. In particular, we show that trying to minimize the size of the public ke

Từ khóa: Public-key cryptosystems,cryptanalysis

Tải về

 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang