• 04:09 | 19/09/2020
Tìm kiếm bài báo

Introduction to Computer Security

Introduction to Computer Security

Tác giả: Bart De Decker

Nguồn trích: State of the art in applied cryptography 1997-LNCS 1528

Năm xuất bản: 1905

Số trang: 377

Tóm tắt: The nineties set o the "information age". Companies, organisations,the whole society have become utterly dependent on computers for their proper functioning. Since information gathering, processing and distributing have become so important, it should be treasured as a strategic asset, and therefore, properly protected. In this paper, we rst focus on the security policy. Then we examine the major threats that may compromise the security of information systems. Finally, we present an overview of s

Từ khóa:

Tải về

 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang