Mật mã dân sựhttp://localhost:10042//rss/mat-ma-dan-su.rssAnToanTT RSSAnToanTTMa trận các mối đe dọa chỉ ra các tấn công hệ thống học máy Gầy đây, các nhà nghiên cứu bảo mật đã tạo ra phiên bản đầu tiên của “Ma trận các mối đe dọa tấn công hệ thống ML”, giúp các nhà phân tích bảo mật phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa tấn công hệ thống học máy&nbsp;mới nổi.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20201116/ma-tran-cac-moi-de-doa-chi-ra-cac-tan-cong-he-thong-hoc-may-142-16112020153036.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/ma-tran-cac-moi-de-doa-chi-ra-cac-tan-cong-he-thong-hoc-may-106560Thu, 19 Nov 2020 17:14:00 GMTHội nghị tập huấn về mật mã dân sự năm 2020Chiều ngày 30/9/2020, tại Hà Nội, Cục Quản lý Mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (QLMMDS&KĐSPMM), Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về mật mã dân sự để phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý mật mã dân sự.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20201001/cuc-quan-ly-mat-ma-dan-su-va-kiem-dinh-san-pham-mat-ma-to-chuc-tap-huan-ve-mat-ma-dan-su-43-01102020034605.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/hoi-nghi-tap-huan-ve-mat-ma-dan-su-nam-2020-106457Mon, 05 Oct 2020 15:11:00 GMTHiện trạng và triển vọng của mật mã lượng tửBài viết này giới thiệu tổng quan về hiện trạng và triển vọng phát triển của mật mã lượng tử. Nội dung chủ yếu được đề cập về vấn đề phân phối khóa tự động. Những năm gần đây, ngoài vấn đề phân phối khóa, vấn đề mã hóa dữ liệu, hàm băm, chữ ký số và các thành phần khác của mật mã thông thường cũng đang được phát triển sang bình diện của mật mã lượng tử.&nbsp;<span>Phần tiếp theo của bài báo sẽ giới thiệu tương đối chi tiết các vấn đề của phân phối khóa lượng tử bao gồm các giao thức phân phối, vấn đề sửa lỗi, các tấn công lên giao thức phân phối khóa và các vấn đề khác.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200206/hien-trang-va-trien-vong-cua-mat-ma-luong-tu-14-06022020153650.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/hien-trang-va-trien-vong-cua-mat-ma-luong-tu-105843Thu, 13 Feb 2020 17:32:00 GMTBan Cơ yếu Chính phủ tổ chức tập huấn về mật mã dân sựChiều ngày 24/12/2019, tại Hà Nội, Cục Quản lý Mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (QLMMDS&KĐSPMM), Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về mật mã dân sự để phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý mật mã dân sự.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20191224/ban-co-yeu-chinh-phu-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-ve-mat-ma-dan-su-2-24122019170738.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/ban-co-yeu-chinh-phu-to-chuc-tap-huan-ve-mat-ma-dan-su-105728Fri, 27 Dec 2019 09:48:00 GMTSAVIS đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được phép cấp Chứng thư số SHA-256Ngày 06/9/2019, Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng TrustCA của SAVIS chính thức được Bộ TT&TT cấp phép cung cấp Chứng thư số SHA-256. Với sự kiện này, SAVIS đã trở thành đơn vị đầu tiên cấp Chứng thư số SHA-256 tại Việt Nam từ ngày 23/9/2019.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190926/savis-don-vi-dau-tien-tai-viet-nam-duoc-phep-cap-chung-thu-so-sha-256-43-26092019145442.pnghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/savis-don-vi-dau-tien-tai-viet-nam-duoc-phep-cap-chung-thu-so-sha-256-105518Fri, 27 Sep 2019 09:28:00 GMTHội thảo Quản lý và ứng dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phục vụ Chính phủ điện tử năm 2019Sáng ngày 26/9/2019, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội thảo về mật mã dân sự năm 2019 với chủ đề “Quản lý và ứng dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phục vụ Chính phủ điện tử”. Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã tới tham dự và phát biểu khai mạc.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190930/hoi-thao-quan-ly-va-ung-dung-san-pham-dich-vu-mat-ma-dan-su-phuc-vu-chinh-phu-dien-tu-nam-2019-43-30092019075934.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/hoi-thao-quan-ly-va-ung-dung-san-pham-dich-vu-mat-ma-dan-su-phuc-vu-chinh-phu-dien-tu-nam-2019-105515Thu, 26 Sep 2019 18:30:00 GMTSắp diễn ra Hội thảo về mật mã dân sự năm 2019Dự kiến, ngày 26/9/2019, tại Hà Nội, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tổ chức Hội thảo về mật mã dân sự năm 2019 với chủ đề “Quản lý và ứng dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phục vụ Chính phủ điện tử”.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190827/sap-dien-ra-hoi-thao-ve-mat-ma-dan-su-nam-2019-cua-ban-co-yeu-chinh-phu-43-27082019150801.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/sap-dien-ra-hoi-thao-ve-mat-ma-dan-su-nam-2019-105444Fri, 30 Aug 2019 08:36:00 GMTHội nghị tập huấn về mật mã dân sự năm 2018Ngày 20/12/2018, tại Hà Nội, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về mật mã dân sự (MMDS). Ông&nbsp;Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục QLMMDS&KĐSPMM chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có&nbsp;đại diện hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS khu vực Hà Nội.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20181226/hoi-nghi-tap-huan-ve-mat-ma-dan-su-nam-2018-43-26122018182707.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/hoi-nghi-tap-huan-ve-mat-ma-dan-su-nam-2018-105019Wed, 26 Dec 2018 11:27:00 GMTHội nghị triển khai Nghị định 58 về Mật mã dân sự tại khu vực phía NamNgày 21/12/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20161226/hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-58-ve-mat-ma-dan-su-tai-khu-vuc-phia-nam-6-26122016100213.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-58-ve-mat-ma-dan-su-tai-khu-vuc-phia-nam-101784Mon, 26 Dec 2016 10:02:00 GMTTạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh mật mã dân sựNgày 06/12/2016 tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (MMDS).http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20161206/tao-dieu-kien-thuc-day-san-xuat-kinh-doanh-mat-ma-dan-su-6-06122016181932.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/tao-dieu-kien-thuc-day-san-xuat-kinh-doanh-mat-ma-dan-su-101766Tue, 06 Dec 2016 18:19:00 GMTBan Cơ yếu Chính phủ phổ biến Nghị định 58 về mật mã dân sựSáng 31/8/2016 tại Hà Nội, Cục Quản lý Mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (QLMMDS&KĐSPMM), Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức Hội nghị phổ biến và Tọa đàm với các doanh nghiệp về triển khai nghị định 58/2016/NĐ-CP.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20160901/ban-co-yeu-chinh-phu-pho-bien-nghi-dinh-58-ve-mat-ma-dan-su-6-01092016082910.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/ban-co-yeu-chinh-phu-pho-bien-nghi-dinh-58-ve-mat-ma-dan-su-101640Thu, 01 Sep 2016 08:29:00 GMTĐiều kiện cấp Giấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sựNghị định&nbsp;58/2016/NĐ-CP&nbsp;quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự vừa được Chính phủ ban hành.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20160705/dieu-kien-cap-giap-phep-kinh-doanh-san-pham-dich-vu-mat-ma-dan-su-6-05072016091905.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/dieu-kien-cap-giap-phep-kinh-doanh-san-pham-dich-vu-mat-ma-dan-su-101553Tue, 05 Jul 2016 09:19:00 GMTCấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sựĐể triển khai Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08/5/2007 về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20130718/cap-giay-phep-san-xuat-kinh-doanh-san-pham-mat-ma-dan-su-6-18072013151730.jpghttp://localhost:10042/mat-ma-dan-su/cap-giay-phep-san-xuat-kinh-doanh-san-pham-mat-ma-dan-su-100582Thu, 18 Jul 2013 15:17:00 GMT