Chứng thực điện tửhttp://localhost:10042//rss/chung-thuc-dien-tu.rssAnToanTT RSSAnToanTTTổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ: 13 năm hình thành, xây dựng và phát triểnĐược thành lập năm 2007, trải qua hơn 13 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần quan trọng trong phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử và sự phát triển chung của ngành Cơ yếu Việt Nam.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20201119/to-chuc-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-13-nam-hinh-thanh-xay-dung-va-phat-trien-6-19112020091930.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/to-chuc-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-13-nam-hinh-thanh-xay-dung-va-ph-106575Thu, 19 Nov 2020 16:56:00 GMT100% cơ quan bộ có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộViệc 100% các cơ quan bộ có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu đã đánh dấu một bước tiến mới, sẵn sàng cho việc xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20201112/100-co-quan-bo-co-nen-tang-tich-hop-chia-se-du-lieu-cap-bo-28-12112020150809.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/100-co-quan-bo-co-nen-tang-tich-hop-chia-se-du-lieu-cap-bo-106554Thu, 12 Nov 2020 10:07:00 GMTCác thách thức an toàn, bảo mật trong quá trình triển khai chính phủ điện tử An toàn và bảo mật trong Chính phủ điện tử ngày càng trở nên quan trọng do xu hướng số hóa trong xã hội ngày nay, cùng với những thay đổi trong cách giao tiếp với khu vực công, cách quản lý khu vực công và dịch vụ công được cung cấp. Phát triển và tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến hay Chính phủ điện tử đối diện với nhiều thách thức. Bài viết đề cập tới một số thách thức khi triển khai Chính phủ điện tử phải đối mặt bao gồm: An toàn và bảo mật mạng; Khả năng tương tác; Nhận dạng; Tính khả dụng; Quyền riêng tư; Kiểm soát truy nhập; Lạm quyền.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20201027/cac-thach-thuc-an-toan-bao-mat-trong-qua-trinh-trien-khai-chinh-phu-dien-tu-16-27102020203834.jpghttp://localhost:10042/chung-thuc-dien-tu/cac-thach-thuc-an-toan-bao-mat-trong-qua-trinh-trien-khai-chinh-phu-dien-tu-106519Thu, 29 Oct 2020 14:20:00 GMTLào Cai yêu cầu cán bộ, công chức quản lý chặt chữ ký số, tài khoản được cấpLãnh đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải yêu cầu mọi cá nhân quản lý chặt chẽ chữ ký số, tài khoản được cấp để khai thác hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm tính bảo mật.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200925/lao-cai-yeu-cau-can-bo-cong-chuc-quan-ly-chat-chu-ky-so-tai-khoan-duoc-cap-28-25092020153642.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/lao-cai-yeu-cau-can-bo-cong-chuc-quan-ly-chat-chu-ky-so-tai-khoan-duoc-cap-106450Mon, 28 Sep 2020 13:54:00 GMTGần 80% Bộ, ngành đã thực hiện chia sẻ dữ liệu sốTheo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đến hết tháng 8/2020 đã có gần 80% Bộ, ngành thực hiện chia sẻ dữ liệu, tăng vọt so với cùng kỳ các năm trước.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200907/gan-80-bo-nganh-da-thuc-hien-chia-se-du-lieu-so-2-07092020183104.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/gan-80-bo-nganh-da-thuc-hien-chia-se-du-lieu-so-106389Fri, 11 Sep 2020 08:33:00 GMT Đà Nẵng triển khai phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ <span><span>Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản gửi các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố về việc triển khai </span>phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200806/trien-khai-phan-cap-mot-so-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-28-06082020233938.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/da-nang-trien-khai-phan-cap-mot-so-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-106333Tue, 11 Aug 2020 10:40:00 GMTThực trạng tuân thủ pháp luật về chữ ký số trong giao dịch điện tử, dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt NamChữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với sự tham gia của 16 nhà cung cấp (hay còn gọi là các CA công cộng). Tuy nhiên, thực trạng về quản lý, việc tuân thủ về pháp luật trong cung cấp và sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam thời gian vừa qua, đặc biệt là dịch vụ chứng thực chữ ký số từ xa đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo về tính tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý hiện nay. http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200807/thuc-trang-tuan-thu-phap-luat-ve-chu-ky-so-trong-giao-dich-dien-tu-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-cong-cong-tai-viet-nam-29-07082020224200.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/thuc-trang-tuan-thu-phap-luat-ve-chu-ky-so-trong-giao-dich-dien-tu-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-cong-106336Fri, 07 Aug 2020 15:51:00 GMTHiệu quả từ việc sử dụng chữ ký số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tưSự phát triển của công nghệ thông tin, mạng Internet đã làm thay đổi nhiều hoạt động trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu của các cơ quan Đảng và Nhà nước, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan rất chú trọng đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số (CKS) vào công tác cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200821/hieu-qua-tu-viec-su-dung-chu-ky-so-tai-bo-ke-hoach-va-dau-tu-26-21082020171052.pnghttp://localhost:10042/chung-thuc-dien-tu/hieu-qua-tu-viec-su-dung-chu-ky-so-tai-bo-ke-hoach-va-dau-tu-106305Fri, 24 Jul 2020 14:00:00 GMTMở rộng phạm vi ứng dụng chữ ký số phục vụ giao dịch điện tửCác lĩnh vực ứng dụng chữ ký số trong nước còn hạn chế, chưa áp dụng nhiều vào dịch vụ công, lĩnh vực tài chính, ngân hàng...http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200630/mo-rong-pham-vi-ung-dung-chu-ky-so-phuc-vu-giao-dich-dien-tu-27-30062020222405.pnghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/mo-rong-pham-vi-ung-dung-chu-ky-so-phuc-vu-giao-dich-dien-tu-106243Mon, 13 Jul 2020 10:39:00 GMTHướng dẫn cấu hình phần mềm ký số vSignPDF 3.1.7 <span>Dưới dây là hướng dẫn cấu hình phần mềm VSign PDF 3.1.7 -p</span>hần mềm ký số và xác thực <span>các tài liệu định dạng PDF sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số của hệ thống PKI chuyên dùng chính phủ.&nbsp;</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200629/huong-dan-cau-hinh-phan-mem-ky-so-vsignpdf-317-28-29062020152419.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/huong-dan-cau-hinh-phan-mem-ky-so-vsignpdf-317-106232Fri, 10 Jul 2020 09:43:00 GMTBảo mật và xác thực tài liệu điện tử lưu trữ lâu dài trong các cơ quan Đảng, Nhà nướcChiều ngày 08/7/2020, tại Hà Nội, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội thảo “Bảo mật và xác thực tài liệu điện tử lưu trữ lâu dài trong các cơ quan Đảng, Nhà nước”.&nbsp;http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200709/bao-mat-va-xac-thuc-tai-lieu-dien-tu-luu-tru-lau-dai-trong-cac-co-quan-dang-nha-nuoc-2-09072020165348.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/bao-mat-va-xac-thuc-tai-lieu-dien-tu-luu-tru-lau-dai-trong-cac-co-quan-dang-nha-nuoc-106270Thu, 09 Jul 2020 17:19:00 GMTTổng quan về hạ tầng chữ ký ít phụ thuộc khóa KSIEstonia là một trong số các nước tiên phong trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử. Bên cạnh X-road, hạ tầng chữ ký ít phụ thuộc khóa (Keyless Signatures Infrastructure - KSI) cũng đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình đó ở Estonia. Về cơ bản, hạ tầng này là một hệ thống phân phối toàn cục để cung cấp dịch vụ chữ ký số được hỗ trợ bởi máy chủ và dán nhãn thời gian. Bài viết này sẽ trình bày một cách khái quát về hạ tầng chữ ký ít phụ thuộc khóa KSI.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200709/tong-quan-ve-ha-tang-chu-ky-it-phu-thuoc-khoa-ksi-27-09072020233013.jpghttp://localhost:10042/cong-nghe-pki/tong-quan-ve-ha-tang-chu-ky-it-phu-thuoc-khoa-ksi-106280Thu, 09 Jul 2020 16:29:00 GMTCách gia hạn, thay đổi thông tin Chứng thư số sử dụng VGCA Renew ToolBài báo này <span>hướng dẫn chi tiết các bước gia hạn, thay đổi thông tin Chứng thư số sử dụng công cụ VGCA Renew do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200629/cach-gia-han-thay-doi-thong-tin-chung-thu-so-su-dung-vgca-renew-tool-28-29062020155057.pnghttp://localhost:10042/ca-cqnn/cach-gia-han-thay-doi-thong-tin-chung-thu-so-su-dung-vgca-renew-tool-106235Wed, 08 Jul 2020 15:28:00 GMTHướng dẫn tra cứu, thay đổi thông tin thiết bị USB TokenDưới đây là hướng dẫn chi<span> <span>tiết các bước thực hiện xem thông tin, đổi tên, đổi mật khẩu thiết bị lưu khóa bí mật USB Token do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.</span></span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200629/huong-dan-tra-cuu-thay-doi-thong-tin-thiet-bi-usb-token-28-29062020155559.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/huong-dan-tra-cuu-thay-doi-thong-tin-thiet-bi-usb-token-106236Wed, 08 Jul 2020 10:48:00 GMTHướng dẫn kiểm tra thông tin Chứng thư sốQua bài báo này, Tạp chí An toàn thông tin cung cấp cho bạn đọc cách kiểm tra <span>thông tin Chứng thư số chuyên dùng cho người dùng.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200629/huong-dan-kiem-tra-thong-tin-chung-thu-so-28-29062020160220.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/huong-dan-kiem-tra-thong-tin-chung-thu-so-106237Mon, 06 Jul 2020 08:12:00 GMTTích hợp Chữ ký số trên Hệ thống Dịch vụ công Kho bạc Nhà nướcVideo dưới đây&nbsp;hướng dẫn các bước thực hiện tích hợp Chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trên <span>Hệ thống Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200629/tich-hop-chu-ky-so-tren-he-thong-dich-vu-cong-kho-bac-nha-nuoc-28-29062020160618.pnghttp://localhost:10042/ca-cqnn/tich-hop-chu-ky-so-tren-he-thong-dich-vu-cong-kho-bac-nha-nuoc-106238Fri, 03 Jul 2020 14:28:00 GMTCách cài đặt và sử dụng phần mềm VGCA Sign ServiceCục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu chính phủ đã ban hành <span>hướng dẫn chi tiết cài đặt, cấu hình, sử dụng phần mềm tích hợp ký số phục vụ liên thông (xác thực chéo) các hệ thống CA.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200629/cach-cai-dat-va-su-dung-phan-mem-vgca-sign-service-28-29062020153610.pnghttp://localhost:10042/ca-cqnn/cach-cai-dat-va-su-dung-phan-mem-vgca-sign-service-106233Thu, 02 Jul 2020 17:06:00 GMTHướng dẫn cài đặt trình điều khiển thiết bị GCA - 01Bài báo này hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt trình điều khiển thiết bị bộ công cụ ký số <span>GCA-01 dựa trên USB Token do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200624/huong-dan-cai-dat-trinh-dieu-khien-thiet-bi-gca---01-28-24062020225859.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/huong-dan-cai-dat-trinh-dieu-khien-thiet-bi-gca---01-106227Tue, 30 Jun 2020 13:44:00 GMTHướng dẫn cài đặt phần mềm vSignPDF 3.1.7 Để hỗ trợ ký số trên PDF, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cung cấp phần mềm vSign PDF phiên bản 3.1.7<span>&nbsp;dành cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Dưới đây là&nbsp;</span><span>hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt phần mềm.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200624/huong-dan-cai-dat-phan-mem-vsignpdf-317-28-24062020231644.pnghttp://localhost:10042/ca-cqnn/huong-dan-cai-dat-phan-mem-vsignpdf-317-106228Fri, 26 Jun 2020 08:28:00 GMTQuảng Ninh nâng cấp 516 dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020<span>Trong kế hoạch triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về xây dựng mô hình điểm Chính quyền điện tử và Trung tâm giám sát, điều hành thành phố thông minh, một trong những mục tiêu của Quảng Ninh là cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vào năm 2020. </span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200615/quang-ninh-nang-cap-516-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-4-trong-nam-2020-28-15062020224507.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/quang-ninh-nang-cap-516-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-4-trong-nam-2020-106194Fri, 19 Jun 2020 15:29:00 GMTLưu trữ điện tử: Giai đoạn chuyển đổi mang tính cách mạng của ngành Văn thư - Lưu trữ<span>Với vai trò là một nhà phát triển hệ thống&nbsp;giải pháp lưu trữ điện tử hàng đầu, Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS đã giới thiệu những giải pháp lưu trữ sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trong&nbsp;</span>Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP&nbsp;về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg&nbsp;phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025".&nbsp;http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200619/luu-tru-dien-tu-giai-doan-chuyen-doi-mang-tinh-cach-mang-cua-nganh-van-thu-luu-tru-22-19062020162556.pnghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/luu-tru-dien-tu-giai-doan-chuyen-doi-mang-tinh-cach-mang-cua-nganh-van-thu---luu-tru-106208Fri, 19 Jun 2020 13:59:00 GMTĐà Nẵng, Cao Bằng ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước<span>"Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và “Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị phục vụ trao đổi văn bản điện tử thông qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” đều được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TT&TT, tại Thông tư 10 ngày 1/4/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QCVN 102:2016/BTTTT).</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200610/da-nang-cao-bang-ban-hanh-moi-danh-muc-ma-dinh-danh-cac-co-quan-nha-nuoc-28-10062020174138.pnghttp://localhost:10042/ca-cqnn/da-nang-cao-bang-ban-hanh-danh-muc-ma-dinh-danh-cac-co-quan-nha-nuoc-106183Wed, 17 Jun 2020 15:43:00 GMTBan Cơ yếu Chính phủ cung cấp chữ ký số phục vụ triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tửPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Ban Cơ yếu Chính phủ rà soát, cung cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Dịch vụ này sẽ được triển khai từ ngày 1/7/2020.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200612/ra-soat-cung-cap-chu-ky-so-phuc-vu-trien-khai-dich-vu-chung-thuc-ban-sao-dien-tu-28-12062020154626.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/ban-co-yeu-chinh-phu-cung-cap-chu-ky-so-phuc-vu-trien-khai-dich-vu-chung-thuc-ban-sao-dien-tu-106188Fri, 12 Jun 2020 16:07:00 GMTĐảm bảo quy định kỹ thuật khi cung cấp dịch vụ ký số từ xa<span><span>Để bảo đảm việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa đúng quy định và an toàn,&nbsp;</span>Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa gửi các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trên cả nước.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200601/dam-bao-quy-dinh-ky-thuat-khi-cung-cap-dich-vu-ky-so-tu-xa-29-01062020231356.pnghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/dam-bao-quy-dinh-ky-thuat-khi-cung-cap-dich-vu-ky-so-tu-xa-106159Tue, 09 Jun 2020 14:48:00 GMTĐịnh danh, xác thực trên cổng dịch vụ công quốc gia: hướng tới nền tảng định danh điện tử quốc gia<span><a href="https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html" target="" rel="" title="Link: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html">Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG</a>) là một hợp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử. Việc khai trương Cổng DVCQG vào cuối năm 2019 là một trong những sự kiện nổi bật về xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Sau 02 tháng triển khai, đã có trên 44.200 danh tính điện tử được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200521/dinh-danh-xac-thuc-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-huong-toi-nen-tang-dinh-danh-dien-tu-quoc-gia-14-21052020210011.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/dinh-danh-xac-thuc-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-huong-toi-nen-tang-dinh-danh-dien-tu-quoc-gia-106123Wed, 03 Jun 2020 13:13:00 GMTHướng dẫn tích hợp và cấu hình giải pháp ký số, xác thực VGCACrypto trên nền tảng Web Bài viết mô tả chi tiết kỹ thuật khi tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số VGCACrypto trên nền tảng Web do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp vào các hệ thống thông tin: dịch vụ công trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản, điều hành; hệ thống thông tin chuyên ngành….http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200428/huong-dan-tich-hop-va-cau-hinh-giai-phap-ky-so-xac-thuc-vgcacrypto-tren-nen-tang-web-142-28042020080313.pnghttp://localhost:10042/ca-cqnn/huong-dan-tich-hop-va-cau-hinh-giai-phap-ky-so-xac-thuc-vgcacrypto-tren-nen-tang-web-106053Thu, 28 May 2020 09:05:00 GMTMISA tạm dừng cung cấp dịch vụ chữ ký số<span><span>Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị Công ty cổ phần MISA dừng cung cấp dịch vụ chữ ký số</span>&nbsp;công cộng (MISA-CA) do chưa đáp ứng đầy đủ quy định.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200526/doanh-nghiep-bi-han-che-vi-cung-cap-chu-ky-so-khi-chua-du-dieu-kien-29-26052020174751.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/misa-tam-dung-cung-cap-dich-vu-chu-ky-so-106143Tue, 26 May 2020 17:03:00 GMTKhai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam<span>Thông tin này được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC) phát đi ngày 13/5/2020.&nbsp;Nguyên nhân bởi MISA không tuân thủ Quy chế của Câu lạc bộ, thực hiện một số hành động lảm ảnh hưởng đến uy tín của Câu lạc bộ và có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thị trường Chữ ký số ở Việt Nam.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200525/quyet-dinh-khai-tru-misa-khoi-cau-lac-bo-chu-ky-so-va-giao-dich-dien-tu-viet-nam-29-25052020231153.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/khai-tru-misa-khoi-cau-lac-bo-chu-ky-so-va-giao-dich-dien-tu-viet-nam-106137Tue, 26 May 2020 09:10:00 GMTHướng dẫn xác minh chữ ký điện tử, chữ ký sốNgười nhận có thể sử dụng chính phần mềm mà người ký dùng để ký số hoặc sử dụng một số phần mềm đọc, soạn thảo văn bản phổ biến được xây dựng và phát triển bởi các cơ quan, tổ chức tin cậy để kiểm tra chữ ký số trên văn bản điện tử mà mình nhận được.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200515/huong-dan-xac-minh-chu-ky-dien-tu-chu-ky-so-29-15052020170328.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/huong-dan-xac-minh-chu-ky-dien-tu-chu-ky-so-106106Thu, 21 May 2020 15:21:00 GMT12 Bộ, Tỉnh đã cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4Kết luận hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12/2/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại Nghị quyết 17 ngày 07/3/2019 và Nghị quyết 01 ngày 01/01/2020 của Chính phủ, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200511/12-bo-tinh-da-cung-cap-30-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-5-11052020142133.pnghttp://localhost:10042/ca-cqnn/12-bo-tinh-da-cung-cap-30-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-106091Wed, 13 May 2020 09:40:00 GMTHướng dẫn cấu hình dịch vụ chứng thực và mẫu chữ ký khi xử lý công vănBài viết hướng dẫn cách cấu hình dịch vụ chứng thực, cũng như cấu hình mẫu chữ ký trong quá trình xừ lý công văn.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200424/huong-dan-cau-hinh-dich-vu-chung-thuc-va-mau-chu-ky-khi-xu-ly-cong-van-22-24042020162634.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/huong-dan-cau-hinh-dich-vu-chung-thuc-va-mau-chu-ky-khi-xu-ly-cong-van-106050Tue, 12 May 2020 16:26:00 GMTBan hành hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số<span>Ngày 07/5/2020, Trung tâm Chứng thực Điện tử quốc gia (NEAC) đã ban hành công văn hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn trong triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa, áp dụng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA) công cộng và các CA chuyên dùng.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200512/ban-hanh-van-ban-huong-dan-trien-khai-thong-tu-so-162019tt-btttt-6-12052020081407.pnghttp://localhost:10042/cong-nghe-pki/ban-hanh-huong-dan-danh-gia-tieu-chuan-ky-so-cua-cac-to-chuc-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-106096Tue, 12 May 2020 10:21:00 GMTĐẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020Thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020, cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, đến tháng 3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã cung cấp 61 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỉ lệ 30% theo yêu cầu của Chính phủ.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200507/day-manh-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-trong-nam-2020-5-07052020095600.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/day-manh-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-trong-nam-2020-106076Fri, 08 May 2020 17:32:00 GMTQuản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tửNgày 03/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt&nbsp;<span>Đề án&nbsp;</span><span>“Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025”.&nbsp;</span>Trong đó,&nbsp;Ban Cơ yếu Chính phủ được giao nhiệm vụ: Bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống bộ máy nhà nước và nghiên cứu đề xuất giải pháp xác thực tài liệu lưu trữ điện tử được ký số có thời hạn bảo quản lâu dài, vĩnh viễn.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200407/quan-ly-thong-nhat-bao-quan-an-toan-va-to-chuc-su-dung-co-hieu-qua-tai-lieu-luu-tru-dien-tu-6-07042020181102.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/quan-ly-thong-nhat-bao-quan-an-toan-va-to-chuc-su-dung-co-hieu-qua-tai-lieu-luu-tru-dien-tu-106005Tue, 14 Apr 2020 10:22:00 GMTBổ sung 65 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020Ngày 24/3/2020,&nbsp;<span>Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dịch vụ công</span><span>&nbsp;tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200327/bo-sung-65-dich-vu-cong-len-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-nam-2020-2-27032020100029.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/bo-sung-65-dich-vu-cong-len-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-nam-2020-105971Mon, 30 Mar 2020 14:41:00 GMTTình hình triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt NamTrong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016 - 2020. Đây là cơ sở tạo&nbsp;nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200309/tinh-hinh-trien-khai-chinh-phu-dien-tu-huong-toi-chinh-phu-so-tai-viet-nam-2-09032020165549.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/tinh-hinh-trien-khai-chinh-phu-dien-tu-huong-toi-chinh-phu-so-tai-viet-nam-105901Thu, 19 Mar 2020 09:27:00 GMTBộ TT&TT cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho nhà cung cấp thứ 15Ngày 28/2, Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và trở thành đơn vị thứ 15 cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200303/bo-tttt-cap-giay-phep-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-cong-cong-cho-nha-cung-cap-thu-15-29-03032020110729.jpeghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/bo-tttt-cap-giay-phep-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-cong-cong-cho-nha-cung-cap-thu-15-105889Wed, 04 Mar 2020 09:37:00 GMTKỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia<span>Nền tảng trao đổi dữ liệu quốc gia (Vietnam Data Exchange Platform – VDXP) hoạt động dưới tầng middleware theo mô hình phi tập trung, được xây dựng trên nền tảng công nghệ mở X-Road và được triển khai với quy mô toàn quốc. Để cung cấp thêm thông tin về hệ thống VDXP, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã công bố tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kết nối trên nền tảng VDXP dành cho các đối tượng bao gồm: các đơn vị Bộ, ngành, địa phương (BNĐP) kết nối lên VDXP để khai thác hay cung cấp dữ liệu; Các đơn vị tổ chức như ngân hàng, doanh nghiệp muốn kết nối chia sẻ dữ liệu với nhau hay cung cấp dịch vụ trên VDXP.</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200205/ky-thuat-ket-noi-tren-nen-tang-tich-hop-chia-se-du-lieu-quoc-gia-142-05022020155316.jpghttp://localhost:10042/cong-nghe-pki/ky-thuat-ket-noi-tren-nen-tang-tich-hop-chia-se-du-lieu-quoc-gia-105834Wed, 12 Feb 2020 13:36:00 GMTHướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc giaCổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200110/huong-dan-ket-noi-tich-hop-chia-se-du-lieu-voi-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-28-10012020133503.pnghttp://localhost:10042/ca-cqnn/huong-dan-ket-noi-tich-hop-chia-se-du-lieu-voi-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-105783Thu, 16 Jan 2020 10:02:00 GMTHà Nội: Năm 2020, 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYTUBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trên địa bàn thành phố.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20200113/ha-noi-nam-2020-100-cac-don-vi-to-chuc-thuc-hien-giao-dich-dien-tu-ve-bhxh-bhyt-2-13012020100223.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/ha-noi-nam-2020-100-cac-don-vi-to-chuc-thuc-hien-giao-dich-dien-tu-ve-bhxh-bhyt-105788Mon, 13 Jan 2020 10:33:00 GMTNhững tiêu chuẩn bắt buộc khi áp dụng chữ ký số từ xaBộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành&nbsp;Thông tư 16/2019/TT-BTTTT về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20191217/nhung-tieu-chuan-bat-buoc-khi-ap-dung-chu-ky-so-tu-xa-26-17122019092727.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/nhung-tieu-chuan-bat-buoc-khi-ap-dung-chu-ky-so-tu-xa-105713Thu, 26 Dec 2019 16:24:00 GMTBan hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ Ngày 04/12/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư 185/2019/TT-BQP hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20191219/ban-hanh-thong-tu-huong-dan-viec-cung-cap-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-6-19122019104956.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/ban-hanh-thong-tu-huong-dan-viec-cung-cap-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-c-105718Mon, 23 Dec 2019 17:04:00 GMTTrung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử chính thức đi vào hoạt độngBộ Thông tin và Truyền thông vừa khai trương Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử. http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20191210/trung-tam-mot-cua-ho-tro-trien-khai-chinh-phu-dien-tu-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-2-10122019094653.pnghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/trung-tam-mot-cua-ho-tro-trien-khai-chinh-phu-dien-tu-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-105696Thu, 12 Dec 2019 16:08:00 GMTGiải pháp xác thực và ký số trên nền tảng di động trong giao dịch điện tử ngành ngân hàngNgày 15/11/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Buổi workshop có chủ đề “Giải pháp xác thực và ký số trên nền tảng di động trong giao dịch điện tử ngành ngân hàng” do Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng nhà nước Việt Nam tổ chức, phối hợp cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ác thực và ký số trong nước và trên thế giới.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20191115/workshop-giai-phap-xac-thuc-va-ky-so-tren-nen-tang-di-dong-trong-giao-dich-dien-tu-nganh-ngan-hang-29-15112019145626.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/giai-phap-xac-thuc-va-ky-so-tren-nen-tang-di-dong-trong-giao-dich-dien-tu-nganh-ngan-hang-105641Mon, 18 Nov 2019 15:15:00 GMTVề một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạnCSKH-02.2018 - (Tóm tắt) - Chữ ký số ngày càng được sử dụng rộng rãi và là yêu cầu bắt buộc đối với rất nhiều nền tảng an toàn. Bài báo đề xuất một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành hữu hạn.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190930/ve-mot-giai-phap-nang-cao-do-an-toan-cho-luoc-do-chu-ky-so-trong-vanh-huu-han-12-30092019143950.jpghttp://localhost:10042/cong-nghe-pki/ve-mot-giai-phap-nang-cao-do-an-toan-cho-luoc-do-chu-ky-so-trong-vanh-huu-han-105528Mon, 28 Oct 2019 08:58:00 GMTĐẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xã hộiSáng ngày 11/10/2019, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ cùng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xã hội năm 2019”.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20191011/hoi-nghi-tuyen-truyen-day-manh-su-dung-chu-ky-so-trong-cac-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-doanh-nghiep-xa-hoi-nam-2019-28-11102019160704.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/day-manh-su-dung-chu-ky-so-trong-cac-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-doanh-nghiep-xa-hoi-105559Fri, 11 Oct 2019 16:57:00 GMTXây dựng Chính phủ điện tử có những bước tiến đột pháViệc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến đột phá quan trọng, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức về Chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20191007/xay-dung-chinh-phu-dien-tu-co-nhung-buoc-tien-dot-pha-5-07102019101911.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/xay-dung-chinh-phu-dien-tu-co-nhung-buoc-tien-dot-pha-105549Tue, 08 Oct 2019 09:52:00 GMTXây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh<a target="" rel="" title="Link: null">CSKH- 02.2018 - (</a>Tóm tắt) -&nbsp;Trong tài liệu [3], khi trình bày về phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên các lược đồ định danh chính tắc nhờ phép biến đổi Fiat-Shamir, tác giả đã chỉ ra “điều kiện đủ” để nhận được một lược đồ chữ ký số an toàn dưới tấn công sử dụng thông điệp được lựa chọn thích nghi là lược đồ định danh chính tắc phải an toàn dưới tấn công bị động. Tuy nhiên, tác giả của [3] chưa chỉ ra “điều kiện cần” đối với các lược đồ định danh chính tắc nhằm đảm bảo tính an toàn cho lược đồ chữ ký số được xây dựng. Do đó, trong bài báo này, chúng tôi hoàn thiện kết quả của [3] bằng việc chỉ ra điều kiện đủ đó cũng chính là điều kiện cần.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20191001/xay-dung-luoc-do-chu-ky-so-an-toan-tu-cac-luoc-do-dinh-danh-12-01102019090035.jpghttp://localhost:10042/cong-nghe-pki/xay-dung-luoc-do-chu-ky-so-an-toan-tu-cac-luoc-do-dinh-danh-105532Fri, 04 Oct 2019 10:39:00 GMTKhẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ côngCác Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh bảo đảm các chức năng theo quy định, kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và sớm ban hành quy chế quản lý, vận hành các hệ thống này.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20191001/khan-truong-xay-dung-hoan-thien-cong-dich-vu-cong-2-01102019104334.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/khan-truong-xay-dung-hoan-thien-cong-dich-vu-cong-105536Wed, 02 Oct 2019 08:31:00 GMTChữ ký số và xác thực điện tử: 5 năm phát triển và triển vọngSáng ngày 19/9/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị “Chữ ký số và xác thực điện tử: 5 năm phát triển và triển vọng”. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190920/chu-ky-so-va-xac-thuc-dien-tu-5-nam-phat-trien-va-trien-vong-26-20092019110028.jpghttp://localhost:10042/chung-thuc-dien-tu/chu-ky-so-va-xac-thuc-dien-tu-5-nam-phat-trien-va-trien-vong-105494Fri, 20 Sep 2019 10:55:00 GMTHà Giang tích hợp chữ ký số trên thiết bị di động vào phần mềm VNPT-iOffice V4.0Sáng 14/6/2019, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức Lễ công bố tích hợp chữ ký số trên thiết bị di động vào phần mềm VNPT-iOffice V4.0.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190816/ha-giang-tich-hop-chu-ky-so-tren-thiet-bi-di-dong-vao-phan-mem-vnpt-ioffice-v40-28-16082019165501.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/ha-giang-tich-hop-chu-ky-so-tren-thiet-bi-di-dong-vao-phan-mem-vnpt-ioffice-v40-105412Mon, 19 Aug 2019 07:42:00 GMTĐiều kiện và trình tự cấp mới chứng thư số chuyên dùng Chính phủChứng thư số chuyên dùng Chính phủ là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. Bài viết này sẽ hướng dẫn các cá nhân, tổ chức những điều kiện và trình tự cấp mới chứng thư số chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190717/dieu-kien-va-trinh-tu-cap-moi-chung-thu-so-chuyen-dung-chinh-phu-28-17072019222728.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/dieu-kien-va-trinh-tu-cap-moi-chung-thu-so-chuyen-dung-chinh-phu-105360Fri, 26 Jul 2019 08:31:00 GMTHướng dẫn thay đổi mật khẩu và xuất chứng thư số trong USB Token của Ban Cơ yếu Chính phủBài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho người dùng thay đổi mật khẩu và xuất chứng thư số trong USB Token của Ban Cơ yếu Chính phủ.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190705/huong-dan-thay-doi-mat-khau-va-xuat-chung-thu-so-trong-usb-token-cua-ban-co-yeu-chinh-phu-27-05072019210059.pnghttp://localhost:10042/cong-nghe-pki/huong-dan-thay-doi-mat-khau-va-xuat-chung-thu-so-trong-usb-token-cua-ban-co-yeu-chinh-phu-105345Fri, 12 Jul 2019 08:24:00 GMTHướng dẫn sử dụng giải pháp ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động sử dụng SDSecureBài viết hướng dẫn sử dụng giải pháp ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động sử dụng công nghệ thẻ bảo mật SDSecure. Đây là giải pháp do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp, phục vụ trong hệ thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190611/huong-dan-su-dung-giai-phap-ung-dung-chu-ky-so-tren-thiet-bi-di-dong-su-dung-sdsecure-28-11062019181437.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/huong-dan-su-dung-giai-phap-ung-dung-chu-ky-so-tren-thiet-bi-di-dong-su-dung-sdsecure-105282Fri, 21 Jun 2019 08:48:00 GMTHướng dẫn cài đặt trình điều khiển thiết bị USB Token của Ban Cơ yếu Chính phủBài viết dưới đây trình bày hướng dẫn để cài đặt trình điều khiển thiết bị USB Token do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190524/huong-dan-cai-dat-trinh-dieu-khien-thiet-bi-usb-token-cua-ban-co-yeu-chinh-phu-12-24052019173654.jpghttp://localhost:10042/cong-nghe-pki/huong-dan-cai-dat-trinh-dieu-khien-thiet-bi-usb-token-cua-ban-co-yeu-chinh-phu-105257Wed, 19 Jun 2019 10:02:00 GMTHướng dẫn sử dụng phần mềm ký số trên thiết bị di động Android vSign-MobileHiện nay, nhu cầu xử lý công việc bằng các thiết bị di động đối với các cán bộ cơ quan nhà nước tham gia vào hệ thống điều hành tác nghiệp ngày càng gia tăng. Bài viết này&nbsp;hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm ký số trên thiết bị di động Android vSign-Mobile do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190612/huong-dan-su-dung-phan-mem-ky-so-tren-thiet-bi-di-dong-android-vsign-mobile-27-12062019003118.pnghttp://localhost:10042/cong-nghe-pki/huong-dan-su-dung-phan-mem-ky-so-tren-thiet-bi-di-dong-android-vsign-mobile-105290Mon, 17 Jun 2019 11:19:00 GMTHướng dẫn cài đặt phần mềm ký số và xác thực PDF vSign-PDF 3.1.7 Phần mềm vSign-PDF 3.1.7 là phần mềm được sử dụng để ký số và xác thực các tài liệu định dạng PDF sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số của hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt phần mềm vSign-PDF 3.1.7 sử dụng để ký số và xác thực các tài liệu định dạng PDF.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190527/huong-dan-cai-dat-phan-mem-ky-so-va-xac-thuc-pdf-vsign-pdf-317-12-27052019233312.jpghttp://localhost:10042/cong-nghe-pki/huong-dan-cai-dat-phan-mem-ky-so-va-xac-thuc-pdf-vsign-pdf-317-105259Mon, 17 Jun 2019 11:06:00 GMTTình hình quản lý, cung cấp và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủSự phát triển mạnh mẽ Chính phủ điện tử ở Việt Nam, đặc biệt sự ra đời của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, chủ trương tăng cường điều hành công việc qua mạng, giảm thiểu công văn, giấy tờ, ứng dụng mạnh mẽ chữ ký số chuyên dùng phục vụ công tác quản lý, điều hành, các dịch vụ công trực tuyến đã dẫn đến nhu cầu sử dụng và triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký chuyên dùng Chính phủ tăng nhanh và đột biến. Tình hình trên đã đặt ra những nhiệm vụ mới cho Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin nói riêng và Ban Cơ yếu Chính phủ nói chung trong triển khai, quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190611/tinh-hinh-quan-ly-cung-cap-va-su-dung-chung-thu-so-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-28-11062019210914.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/tinh-hinh-quan-ly-cung-cap-va-su-dung-chung-thu-so-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-ph-105284Fri, 14 Jun 2019 07:59:00 GMT88% bộ, ngành, địa phương đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấpThời gian qua, các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Tháng 5/2019, Cục kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) đã đưa ra báo cáo chi tiết về tình hình triển khai công tác này.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190604/88-bo-nganh-dia-phuong-da-tich-hop-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-do-ban-co-yeu-chinh-phu-cung-cap-2-04062019182410.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/88-bo-nganh-dia-phuong-da-tich-hop-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-do-ban-co-yeu-chinh-phu-cung-cap-105269Mon, 10 Jun 2019 16:02:00 GMTNhiều Bộ, ngành, địa phương tích cực gửi nhận văn bản điện tử áp dụng chữ ký sốNhiều Bộ, ngành, địa phương rất tích cực triển khai nhiệm vụ, các văn bản gửi nhận 2 chiều được áp dụng chữ ký số, nền tảng hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu như: VPCP, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hải Phòng…http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190603/nhieu-bo-nganh-dia-phuong-tich-cuc-gui-nhan-van-ban-dien-tu-ap-dung-chu-ky-so-28-03062019233342.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/nhieu-bo-nganh-dia-phuong-tich-cuc-gui-nhan-van-ban-dien-tu-ap-dung-chu-ky-so-105268Tue, 04 Jun 2019 14:03:00 GMTTình hình ứng dụng chữ ký số tại các địa phươngCông tác ứng dụng chữ ký số tại các địa phương vẫn đang tích cực được triển khai, với 57 địa phương đã ứng dụng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ và 06 địa phương đã được cấp chứng thư số nhưng chưa ứng dụng.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190502/tinh-hinh-ung-dung-chu-ky-so-tai-cac-dia-phuong-28-02052019225707.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/tinh-hinh-ung-dung-chu-ky-so-tai-cac-dia-phuong-105213Mon, 27 May 2019 17:26:00 GMTNhững điểm mới về Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong Nghị định số 130/2018/NĐ-CP <span>Theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP, các hoạt động cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ được quy định một chương riêng (Chương VII) để phản ánh những kết quả quan trọng trong thực tiễn triển khai và đảm bảo phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như: Luật Cơ yếu, Luật tổ chức Chính phủ, Luật an toàn thông tin mạng….</span>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190416/mot-so-diem-moi-cua-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-trong-nghi-dinh-so-1302018nd-cp-28-16042019213707.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/nhung-diem-moi-ve-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-trong-nghi-dinh-so-1302018nd-cp-105191Fri, 03 May 2019 10:50:00 GMTQuảng Ninh tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trên thiết bị di động Sáng ngày 12/4, tại Thành phố Hạ Long, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ) tổ chức tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trên thiết bị di động cho 65 học viên là đại diện các sở, ngành, địa phương.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190418/quang-ninh-tap-huan-trien-khai-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-tren-thiet-bi-di-dong-28-18042019220607.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/quang-ninh-tap-huan-trien-khai-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-tren-thiet-bi-di-dong-105201Thu, 18 Apr 2019 16:27:00 GMTChỉ có một con đường ký số thay vì ký giấy<i><span>Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trong Hội nghị Sơ kết triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được tổ chức chiều ngày 29/3/2019, tại Hà Nội. </span></i>http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190402/chi-co-mot-con-duong-ky-so-thay-vi-ky-giay-28-02042019221157.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/chi-co-mot-con-duong-ky-so-thay-vi-ky-giay-105166Fri, 29 Mar 2019 20:11:00 GMTCơ sở dữ liệu dùng chung - Chìa khóa xây dựng chính quyền sốViệc xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh là chỗ dựa để TP. HCM triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với điểm xuất phát là tổ chức lại dữ liệu theo hướng kiến tạo hạ tầng số mà chính quyền số lấy làm nền tảng. Việc này bắt đầu từ xây dựng mô hình kiến trúc dữ liệu cho kho dữ liệu dùng chung mà đề án xây dựng TP. HCM thành đô thị thông minh đã xác định.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190311/co-so-du-lieu-dung-chung-la-loi-giai-cho-su-roi-rac-thieu-lien-thong-5-11032019175804.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/co-so-du-lieu-dung-chung---chia-khoa-xay-dung-chinh-quyen-so-105121Wed, 27 Mar 2019 08:00:00 GMTHiệu quả triển khai chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong Trục liên thông văn bản quốc giaPhát biểu tại Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia diễn ra vào chiều ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc nêu rõ, An toàn thông tin là vấn đề sống còn của Trục liên thông văn bản quốc gia. Để triển khai hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ và kịp thời của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, đặc biệt biểu dương và đánh giá cao Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc quản lý, triển khai chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190319/hieu-qua-trien-khai-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-trong-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-28-19032019165121.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/hieu-qua-trien-khai-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-trong-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gi-105127Fri, 22 Mar 2019 08:00:00 GMTĐồng bộ trong triển khai Trục liên thông văn bản quốc giaPhát biểu tại Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia nói riêng và triển khai Chính phủ điện tử nói chung.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190315/thu-tuong-bieu-duong-su-phoi-hop-dong-bo-cua-cac-co-quan-trong-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-5-15032019172245.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/dong-bo-trong-trien-khai-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-105136Thu, 21 Mar 2019 08:00:00 GMTCổng Dịch vụ công quốc gia sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 11/2019Theo yêu cầu của Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, tỉnh và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 11/2019.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190316/cong-dich-vu-cong-quoc-gia-se-duoc-dua-vao-van-hanh-trong-thang-112019-5-16032019181200.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/cong-dich-vu-cong-quoc-gia-se-duoc-dua-vao-van-hanh-trong-thang-112019-105134Wed, 20 Mar 2019 09:00:00 GMTSẽ áp dụng hệ thống e-Cabinet để giảm thời gian họp Chính phủNgày 27/02/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 168/QĐ-VPCP phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ. Đề án được ban hành với mục đích nhằm giảm thời gian các phiên họp Chính phủ và phấn đấu đến hết năm 2019, 100% các nội dung xin ý kiến thành viên Chính phủ được xử lý trên môi trường mạng, trừ nội dung bí mật nhà nước.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190307/se-ap-dung-he-thong-e-cabinet-de-giam-thoi-gian-hop-chinh-phu-26-07032019220822.pnghttp://localhost:10042/chung-thuc-dien-tu/se-ap-dung-he-thong-e-cabinet-de-giam-thoi-gian-hop-chinh-phu-105120Thu, 07 Mar 2019 14:00:00 GMTTrục liên thông văn bản quốc gia sẽ được khai trương vào ngày 11/3Theo thông tin từ đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, sẽ chính thức được khai trương vào ngày 11/3/2019.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190304/truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-se-duoc-khai-truong-vao-ngay-113-29-04032019064137.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-se-duoc-khai-truong-vao-ngay-113-105114Sun, 03 Mar 2019 23:45:00 GMTHoàn thành đánh giá an toàn các giải pháp hóa đơn điện tử, chữ ký số trong nửa đầu năm 2019Với mục tiêu đảm bảo các dịch vụ cung cấp đạt chất lượng, an toàn, góp phần phát triển bền vững ngành, lĩnh vực và thị trường, Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam) đã lên kế hoạch trong Quý I và Quý II/2019 sẽ tổ chức đánh giá mức độ an toàn của các giải pháp hóa đơn điện tử và chữ ký số. http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20190227/hoan-thanh-danh-gia-an-toan-cac-giai-phap-hoa-don-dien-tu-chu-ky-so-trong-nua-dau-nam-2019-29-27022019144359.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/hoan-thanh-danh-gia-an-toan-cac-giai-phap-hoa-don-dien-tu-chu-ky-so-trong-nua-dau-nam-2019-105106Tue, 26 Feb 2019 11:29:00 GMTChứng từ điện tử có giá trị như chứng từ giấyChính phủ vừa ban hành Nghị định&nbsp;<span>165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính</span>. Theo nghị định này, chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20181226/chung-tu-dien-tu-co-gia-tri-nhu-chung-tu-giay-2-26122018234540.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/chung-tu-dien-tu-co-gia-tri-nhu-chung-tu-giay-105024Thu, 03 Jan 2019 08:41:00 GMTTriển khai Chứng thư số trong hoạt động của Kho bạc Nhà nướcTrong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước đã được Ban Cơ yếu Chính phủ (BCYCP) triển khai mạnh mẽ. Trong đó, ngành Tài chính (gồm Thuế, Hải quan, Chứng khoán, Kho bạc Nhà nước) là một trong những ngành được triển khai sâu rộng, bởi các giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính có yêu cầu tính pháp lý cao và có độ liên thông lớn. Một điểm sáng trong những năm vừa qua là việc triển khai ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ hoạt động nghiệp vụ hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20181206/trien-khai-chung-thu-so-trong-hoat-dong-cua-kho-bac-nha-nuoc-28-06122018153416.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/trien-khai-chung-thu-so-trong-hoat-dong-cua-kho-bac-nha-nuoc-104968Thu, 06 Dec 2018 08:34:00 GMTTình hình ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước theo Chỉ thị 15/CT-TTGMới đây, Ban Cơ yếu Chính phủ đã chủ trì và&nbsp;phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Đoàn công tác nhằm thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20181128/tinh-hinh-ung-dung-chu-ky-so-trong-co-quan-nha-nuoc-theo-chi-thi-15ct-ttg-28-28112018160504.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/tinh-hinh-ung-dung-chu-ky-so-trong-co-quan-nha-nuoc-theo-chi-thi-15ct-ttg-104933Thu, 15 Nov 2018 09:20:00 GMTBan Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủNgày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (Nghị định 130). Nghị định quy định rõ, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kỹ số chuyên dùng Chính phủ là tổ chức trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kỹ số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan Đảng và Nhà nước.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20181019/ban-co-yeu-chinh-phu-chiu-trach-nhiem-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-28-19102018154444.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/ban-co-yeu-chinh-phu-chiu-trach-nhiem-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-104894Fri, 19 Oct 2018 08:44:00 GMTVăn phòng Chính phủ sẽ đi tiên phong và quyết liệt xây dựng Chính phủ điện tửKhó khăn lớn nhất để xây dựng Chính phủ điện tử vẫn do tư tưởng, quyết tâm con người, đặc biệt là người đứng đầu và lực lượng cán bộ triển khai. Tuy nhiên, VPCP sẽ đi tiên phong và quyết liệt thực hiện theo đúng thông điệp của Thủ tướng về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số: “Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất”.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180911/van-phong-chinh-phu-se-di-tien-phong-va-quyet-liet-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-28-11092018173044.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/van-phong-chinh-phu-se-di-tien-phong-va-quyet-liet-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-104846Tue, 11 Sep 2018 10:10:00 GMTQuy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180907/quy-che-hoat-dong-cua-uy-ban-quoc-gia-ve-chinh-phu-dien-tu-28-07092018155529.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/quy-che-hoat-dong-cua-uy-ban-quoc-gia-ve-chinh-phu-dien-tu-104833Fri, 07 Sep 2018 08:25:00 GMTÐẩy mạnh ứng dụng chứng thư số tại Công an tỉnh Quảng NinhThực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về chủ trương đẩy mạnh chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được quan tâm. Sau 6 năm triển khai, công tác ứng dụng CNTT đã thu được những kết quả đáng khích lệ. http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180907/ay-manh-ung-dung-chung-thu-so-tai-cong-an-tinh-quang-ninh-28-07092018170755.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/ay-manh-ung-dung-chung-thu-so-tai-cong-an-tinh-quang-ninh-104836Fri, 31 Aug 2018 09:45:00 GMTTrưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ là ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tửThủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180830/thanh-lap-uy-ban-quoc-gia-ve-chinh-phu-dien-tu-28-30082018211240.pnghttp://localhost:10042/ca-cqnn/truong-ban-ban-co-yeu-chinh-phu-la-uy-vien-uy-ban-quoc-gia-ve-chinh-phu-dien-tu-104815Thu, 30 Aug 2018 14:00:00 GMTThủ tướng Chính phủ: Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết chặt chẽ giữa CCHC với ứng dụng CNTTVăn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180709/thu-tuong-chinh-phu-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-phai-gan-ket-chat-che-giua-cchc-voi-ung-dung-cntt-28-09072018164712.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/thu-tuong-chinh-phu-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-phai-gan-ket-chat-che-giua-cchc-voi-ung-dung-cntt-104765Fri, 06 Jul 2018 15:35:00 GMTThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng Chính phủ điện tử từ những việc nhỏ nhấtChủ trì cuộc họp về xây dựng Chính phủ điện tử, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, bộ, ngành, địa phương cần thay đổi nhận thức và hành động cũng như thống nhất quan điểm “hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy; phải nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất”, như xây dựng một Chính phủ phi giấy tờ…http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180612/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-tu-nhung-viec-nho-nhat-28-12062018162657.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-tu-nhung-viec-nho-nhat-104721Wed, 16 May 2018 17:00:00 GMTGiải pháp triển khai chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ hệ thống Kho bạc Nhà nướcSáng ngày 21/3/2018, đoàn công tác của Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để bàn về giải pháp triển khai chứng thư số cho hệ thống KBNN và Bộ, ngành, địa phương giao dịch dịch vụ công điện tử. http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180329/giai-phap-trien-khai-chung-thu-so-chuyen-dung-chinh-phu-phuc-vu-he-thong-kho-bac-nha-nuoc-28-29032018093657.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/giai-phap-trien-khai-chung-thu-so-chuyen-dung-chinh-phu-phuc-vu-he-thong-kho-bac-nha-nuoc-104656Mon, 26 Mar 2018 16:25:00 GMTHơn 30 Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tửTheo Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT), đến nay đã có hơn 50 Bộ, ngành, tỉnh, thành phố triển khai xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử và có trên 30 Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180328/hon-30-bo-nganh-dia-phuong-da-ban-hanh-khung-kien-truc-chinh-phu-dien-tu-28-28032018075019.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/hon-30-bo-nganh-dia-phuong-da-ban-hanh-khung-kien-truc-chinh-phu-dien-tu-104651Fri, 23 Mar 2018 14:40:00 GMTBộ Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thành triển khai chữ ký số chuyên dùng trong năm 2018Ngày 01/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phê duyệt kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018. Theo đó, hết năm 2018 sẽ hoàn thành triển khai chữ ký số trong các cơ quan, đơn vị của Bộ.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180328/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-se-hoan-thanh-trien-khai-chu-ky-so-chuyen-dung-trong-nam-2018-28-28032018072751.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-se-hoan-thanh-trien-khai-chu-ky-so-chuyen-dung-trong-nam-2018-104646Thu, 22 Mar 2018 14:00:00 GMTTình hình triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ năm 2017 và dự báo năm 2018Năm 2017, nhằm đáp ứng nhu cầu bảo mật, an toàn thông tin, công tác triển khai về chứng thực chữ ký số đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180319/tinh-hinh-trien-khai-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-nam-2017-va-du-bao-nam-2018-28-19032018020601.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/tinh-hinh-trien-khai-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-nam-2017-va-du-bao-nam-2018-104604Tue, 20 Feb 2018 08:05:00 GMTQuy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nướcNgày 19/12/2017, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư 41/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (Thông tư 41). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2018.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20180314/quy-dinh-su-dung-chu-ky-so-cho-van-ban-dien-tu-trong-co-quan-nha-nuoc-29-14032018072713.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/quy-dinh-su-dung-chu-ky-so-cho-van-ban-dien-tu-trong-co-quan-nha-nuoc-104545Wed, 10 Jan 2018 09:20:00 GMTKiểm tra đánh giá tình hình ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước năm 2017Cùng với việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT phục vụ cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử, thì tình hình mất an toàn, an ninh thông tin số quốc gia có những diễn biến phức tạp; Công tác bảo mật và an toàn thông tin đã đặt ra cho ngành Cơ yếu Việt Nam nhiều nhiệm vụ mới quan trọng và khó khăn. Việc triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số (CKS) chuyên dùng nhằm đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đã trở nên cấp thiết.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20171222/kiem-tra-danh-gia-tinh-hinh-ung-dung-chu-ky-so-trong-co-quan-nha-nuoc-nam-2017-28-22122017164749.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/kiem-tra-danh-gia-tinh-hinh-ung-dung-chu-ky-so-trong-co-quan-nha-nuoc-nam-2017-102478Wed, 20 Dec 2017 16:20:00 GMTChính phủ chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tửNgày 10/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 106 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20171020/chinh-phu-chi-dao-viec-thuc-hien-nghi-quyet-36a-ve-chinh-phu-dien-tu-28-20102017081540.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/chinh-phu-chi-dao-viec-thuc-hien-nghi-quyet-36a-ve-chinh-phu-dien-tu-102330Wed, 18 Oct 2017 08:10:00 GMTHội thảo đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CPSáng 21/9/2017, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã tổ chức Hội thảo về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số với sự tham gia của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, các đơn vị ứng dụng chữ ký số cùng đại diện các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Việt Nam.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20170925/hoi-thao-dong-gop-y-kien-du-thao-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-so-262007nd-cp-26-25092017142435.jpghttp://localhost:10042/chung-thuc-dien-tu/hoi-thao-dong-gop-y-kien-du-thao-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-so-262007nd-cp-102278Fri, 22 Sep 2017 14:20:00 GMTNhững thách thức khi triển khai PKI cho Internet of ThingsSự phát triển nhanh chóng của Internet of Things (IoT) đang dần vượt qua sự kiểm soát của các tiêu chuẩn an toàn. Do đó, việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) phù hợp để ngăn chặn các nguy cơ đối với các thiết bị IoT là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc triển khai PKI cho IoT sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20170925/nhung-thach-thuc-khi-trien-khai-pki-cho-internet-of-things-27-25092017140253.jpghttp://localhost:10042/cong-nghe-pki/nhung-thach-thuc-khi-trien-khai-pki-cho-internet-of-things-102276Thu, 21 Sep 2017 14:00:00 GMTTình hình triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam đầu năm 2017Tính đến tháng 4/2017, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản tới Văn phòng Chính phủ.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20170907/tinh-hinh-trien-khai-chinh-phu-dien-tu-tai-viet-nam-dau-nam-2017-29-07092017133313.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/tinh-hinh-trien-khai-chinh-phu-dien-tu-tai-viet-nam-dau-nam-2017-102245Thu, 07 Sep 2017 13:33:13 GMT10 năm triển khai hoạt động chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủSau chặng đường 10 năm hình thành, phát triển, hoạt động cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của Ban Cơ yếu Chính phủ đã có những bước phát triển vững chắc và đạt được nhiều thành tích quan trọng.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20170609/10-nam-trien-khai-hoat-dong-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-28-09062017123136.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/10-nam-trien-khai-hoat-dong-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-102135Fri, 09 Jun 2017 12:31:36 GMTThành phố Hồ Chí Minh sử dụng chữ ký điện tử từ ngày 1/6/2017UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện ứng dụng chữ ký điện tử trong việc phát hành văn bản điện tử qua mạng bắt đầu từ ngày 1/6/2017.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20170601/thanh-pho-ho-chi-minh-su-dung-chu-ky-dien-tu-tu-ngay-162017-28-01062017090659.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/thanh-pho-ho-chi-minh-su-dung-chu-ky-dien-tu-tu-ngay-162017-102124Thu, 01 Jun 2017 09:06:59 GMTCác loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chínhChính phủ vừa ban hành Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về sử dụng chữ ký số.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20161129/cac-loai-chung-thu-so-duoc-su-dung-de-ky-so-trong-hoat-dong-tai-chinh-28-29112016101801.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/cac-loai-chung-thu-so-duoc-su-dung-de-ky-so-trong-hoat-dong-tai-chinh-101756Tue, 29 Nov 2016 10:18:01 GMTViệt Nam sẽ hỗ trợ Lào lập tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký sốTheo thỏa thuận ghi nhớ hợp tác mới được ký kết, thời gian tới, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Việt Nam sẽ hỗ trợ Trung tâm Internet Lào xúc tiến thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (Root CA) quốc gia của Lào.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20160925/viet-nam-se-ho-tro-lao-lap-to-chuc-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-29-25092016080531.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/viet-nam-se-ho-tro-lao-lap-to-chuc-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-101667Sun, 25 Sep 2016 08:05:00 GMTTrao đổi kinh nghiệm về xây dựng Chính phủ điện tửSáng 9/9/2016, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ (VPCP) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Tọa đàm giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm của CHLB Đức về xây dựng Chính phủ điện tử.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20160920/trao-doi-kinh-nghiem-ve-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-29-20092016075748.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/trao-doi-kinh-nghiem-ve-xay-dung-chinh-phu-dien-tu-101658Tue, 20 Sep 2016 07:57:48 GMTTriển khai dịch vụ thuế, bảo hiểm xã hội điện tửThời gian qua, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế, Bộ Tài Chính và Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng giải pháp nâng cấp các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử và dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20160901/trien-khai-dich-vu-thue-bao-hiem-xa-hoi-dien-tu-28-01092016083237.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/trien-khai-dich-vu-thue-bao-hiem-xa-hoi-dien-tu-101641Thu, 01 Sep 2016 08:32:37 GMTHội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tại Quảng NamSáng 20/7/2016, Sở Thông tin - truyền thông Quảng Nam phối hợp với Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức hội thảo triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước. Tham dự có ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Ông Vũ Ngọc Thiềm, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20160726/hoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tai-quang-nam-28-26072016093314.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/hoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tai-quang-nam-101579Tue, 26 Jul 2016 09:33:14 GMTBan Cơ yếu Chính phủ phổ biến thông tư về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủSáng 30/6/2016 tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Thông tư số 08 của Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban và các Hệ Cơ yếu.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20160701/ban-co-yeu-chinh-phu-pho-bien-thong-tu-ve-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-28-01072016143809.jpghttp://localhost:10042/ca-cqnn/ban-co-yeu-chinh-phu-pho-bien-thong-tu-ve-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-101545Fri, 01 Jul 2016 14:38:09 GMTCần tăng cường quản lý đại lý dịch vụ chứng thực chữ ký sốThị trường bão hòa, cạnh tranh khốc liệt và các nhà cung cấp chữ ký số (CA) thiếu tiếng nói chung … là nhận định chung của đại diện các CA tại Hội nghị định hướng quản lý nhà nước đối với dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2016 do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ TT&TT) tổ chức sáng ngày 28/4/2016 tại Hà Nội.http://quantri.antoanthongtin.gov.vn/files/images/site-2/20160504/can-tang-cuong-quan-ly-dai-ly-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-29-04052016154638.jpghttp://localhost:10042/ca-cong-cong/can-tang-cuong-quan-ly-dai-ly-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-101476Wed, 04 May 2016 15:46:38 GMT