Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ (thứ 2 từ phải qua) tham dự Hội thảo An toàn bảo mật 2017

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ (thứ 2 từ phải qua) tham dự Hội thảo An toàn bảo mật 2017

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo

Phiên tọa đàm tại Hội thảo

Phiên tọa đàm tại Hội thảo

Trung tướng, Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an trình bày tham luận tại Hội thảo

Trung tướng, Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an trình bày tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Trần Đức Sự, Giám đốc, Trung  tâm CNTT  và Giám sát an ninh mạng trình bày tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Trần Đức Sự, Giám đốc, Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng trình bày tham luận tại Hội thảo

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin đang chủ trì phiên Chuyên đề 2

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin đang chủ trì phiên Chuyên đề 2

Ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc IDG Việt Nam và Đông Nam Á phát biểu mở đầu

Ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc IDG Việt Nam và Đông Nam Á phát biểu mở đầu

Gian hàng triển lãm công nghệ bảo mật tại Hội thảo

Gian hàng triển lãm công nghệ bảo mật tại Hội thảo

Thứ Năm, ngày 21 tháng 06 năm 2018