Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại buổi Diễn tập

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại buổi Diễn tập

Ông Lương Xuân Thắng, Cục CNTT, Bộ Công an trình bày tham luận tại buổi Diễn tập

Ông Lương Xuân Thắng, Cục CNTT, Bộ Công an trình bày tham luận tại buổi Diễn tập

Ông Đoàn Văn Minh, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng trình bày tham luận tại buổi Diễn tập

Ông Đoàn Văn Minh, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng trình bày tham luận tại buổi Diễn tập

Toàn cảnh Diễn tập Quốc gia về ứng cứu sự cố năm 2019 tại điểm cầu Hà Nội

Toàn cảnh Diễn tập Quốc gia về ứng cứu sự cố năm 2019 tại điểm cầu Hà Nội

Các cán bộ kỹ thuật tham gia Diễn tập

Các cán bộ kỹ thuật tham gia Diễn tập

Các cán bộ kỹ thuật tham gia Diễn tập

Các cán bộ kỹ thuật tham gia Diễn tập

Các cán bộ kỹ thuật tham gia Diễn tập

Các cán bộ kỹ thuật tham gia Diễn tập

Thứ Hai, ngày 09 tháng 12 năm 2019