Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cùng đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ký kết Thỏa thuận phối hợp

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cùng đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ký kết Thỏa thuận phối hợp

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại Lễ ký kết

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại Lễ ký kết

Đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Lễ ký kết

Đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Lễ ký kết

Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Giám đốc Sở TT&TT Hà Giang báo cáo quá trình phối hợp xây dựng Thỏa thuận phối hợp

Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Giám đốc Sở TT&TT Hà Giang báo cáo quá trình phối hợp xây dựng Thỏa thuận phối hợp

Đồng chí Trần Minh Tân, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền trình bày nội dung Thỏa thuận phối hợp

Đồng chí Trần Minh Tân, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền trình bày nội dung Thỏa thuận phối hợp

Đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và Đoàn công tác tới thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang

Đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và Đoàn công tác tới thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang

Đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và Đoàn công tác tới thăm Công an tỉnh Hà Giang

Đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và Đoàn công tác tới thăm Công an tỉnh Hà Giang

Đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và Đoàn công tác tới thăm Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang

Đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và Đoàn công tác tới thăm Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang

Thứ Năm, ngày 21 tháng 06 năm 2018