Đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Lễ ký kết

Đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT phát biểu tại Lễ ký kết

Toàn cảnh Lễ ký kết

Toàn cảnh Lễ ký kết

Đồng chí Đặng Vũ Sơn và đồng chí Trần Mạnh Hùng ký kết văn bản hợp tác

Đồng chí Đặng Vũ Sơn và đồng chí Trần Mạnh Hùng ký kết văn bản hợp tác

Đồng chí Đặng Vũ Sơn tặng Biểu trưng của ngành Cơ yếu cho Tập đoàn VNPT

Đồng chí Đặng Vũ Sơn tặng Biểu trưng của ngành Cơ yếu cho Tập đoàn VNPT

Ông Trần Mạnh Hùng trao quà lưu niệm của VNPT cho Ban Cơ yếu Chính phủ

Ông Trần Mạnh Hùng trao quà lưu niệm của VNPT cho Ban Cơ yếu Chính phủ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thứ Ba, ngày 25 tháng 06 năm 2019