Ông Vũ Quốc Thành, quyền Chủ tịch VNISA, trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại Lễ khai mạc miền Bắc

Ông Vũ Quốc Thành, quyền Chủ tịch VNISA, trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại Lễ khai mạc miền Bắc

Toàn cảnh Lễ khai mạc vòng sơ khảo miền Bắc tại Hội trường Học viện An ninh Nhân dân

Toàn cảnh Lễ khai mạc vòng sơ khảo miền Bắc tại Hội trường Học viện An ninh Nhân dân

Phòng thi sơ khảo miền Bắc tại Học viện An ninh Nhân dân

Phòng thi sơ khảo miền Bắc tại Học viện An ninh Nhân dân

Phòng thi sơ khảo miền Trung tại Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Phòng thi sơ khảo miền Trung tại Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Phòng thi sơ khảo miền Trung tại Đại học Công nghệ, Đại học QGHCM

Phòng thi sơ khảo miền Trung tại Đại học Công nghệ, Đại học QGHCM

TS. Vũ Quốc Thành, quyền Chủ tịch VNISA, trưởng ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất sơ khảo phía Bắc cho đội UIT.Just ∫du It!,  Đại học CNTT – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Vũ Quốc Thành, quyền Chủ tịch VNISA, trưởng ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất sơ khảo phía Bắc cho đội UIT.Just ∫du It!, Đại học CNTT – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Nguyễn Quang Thanh, giám đốc sở TTTT Đà Nẵng, trưởng ban giám khảo miền Trung trao giải nhất sơ khảo miền Trung cho đội ISIDTU – Đại học Duy Tân

Ông Nguyễn Quang Thanh, giám đốc sở TTTT Đà Nẵng, trưởng ban giám khảo miền Trung trao giải nhất sơ khảo miền Trung cho đội ISIDTU – Đại học Duy Tân

TS. Trịnh Ngọc Minh, trưởng ban giám khảo phía Nam trao giải nhất sơ khảo phía Nam cho đội UIT.TKOX_r3b0rn,  Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TP.HCM

TS. Trịnh Ngọc Minh, trưởng ban giám khảo phía Nam trao giải nhất sơ khảo phía Nam cho đội UIT.TKOX_r3b0rn, Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TP.HCM

Thứ Hai, ngày 22 tháng 07 năm 2019