Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Như Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí phát biểu tạp Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Như Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí phát biểu tạp Hội nghị

Đồng chí Trần Duy Lai, thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Duy Lai, thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các ấn phẩm của Tạp chí

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các ấn phẩm của Tạp chí

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Ban Cơ yếu Chính phủ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Ban Cơ yếu Chính phủ

Đồng chí Trần Nguyên Bình, Nguyên Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ - Nguyên Tổng biên tập Tạp chí ATTT, Chủ tịch Hội đồng biên tập phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Nguyên Bình, Nguyên Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ - Nguyên Tổng biên tập Tạp chí ATTT, Chủ tịch Hội đồng biên tập phát biểu tại Hội nghị

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2017