Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị sơ kết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị sơ kết

Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị sơ kết

Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị sơ kết

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục ATTT, Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị sơ kết

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục ATTT, Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị sơ kết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trao Bằng khen cho Cục Chứng thực Số và Bảo mật Thông tin, BCYCP vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trao Bằng khen cho Cục Chứng thực Số và Bảo mật Thông tin, BCYCP vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trao Bằng khen cho Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, BCYCP vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trao Bằng khen cho Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, BCYCP vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trao Bằng khen cho các cá nhân của BCYCP vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trao Bằng khen cho các cá nhân của BCYCP vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 05 năm 2019