• 07:31 | 17/01/2021

Hội thảo ngày An toàn thông tin năm 2009

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA)

Ngày tổ chức:

Tổng số bài : 8

Phòng tránh rủi ro cho máy chủ Web với Microsoft System Center
Vũ Nguyễn Cao Sơn
Từ khóa: Trung tâm dữ liệu,sự thay đổi,phương pháp
Dạng file: Slide - Tải về
Công nghệ xác thực hiện đại Smartcard-Biometrics
Nguyễn Hữu Dũng
Từ khóa: thẻ thông minh,chức năng
Dạng file: Slide - Tải về
Con đường trở thành chuyên viên An ninh mạng
Thạc sĩ Sử Tâm Nguyên
Từ khóa: chuyên viên an ninh mạng,yêu cầu kỹ thuật
Dạng file: Slide - Tải về
Đánh giá nguy cơ ATTT
Đặng Hoàng Minh
Từ khóa: ATTT,rủi ro,mô hình quản lý,quy trình quản lý
Dạng file: Slide - Tải về
Định giá tài sản và hệ thống thông tin
Dương Ngọc Thái
Từ khóa: định giá,tài sản thông tin
Dạng file: Slide - Tải về
Đào tạo và chuẩn hóa ATTT
Trịnh Ngọc Minh
Từ khóa: đào tạo,chuẩn hóa,an toàn thông tin,ATTT
Dạng file: Slide - Tải về
Đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp và khôi phục sau thảm họa
Đỗ Ngọc Huy
Từ khóa: đảm bảo,tính liên tục của doanh nghiệp
Dạng file: Slide - Tải về
Giải pháp chống thất thoát dữ liệu cho doanh nghiệp
Nguyễn Thành Nam
Từ khóa: Thị trường giải pháp DLP,thách thức
Dạng file: Slide - Tải về
Kỷ yếu hội thảo
 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang