Tổng số văn bản : 3


STT Số hiệu Cơ quan ban hành Loại tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 TCVN ISO/IEC 27001:2009 Bộ Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Việt Nam Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu 27/08/2009
2 TCVN 8695-1:2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Việt Nam Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 1: Các yêu cầu 28/08/2011
3 TCVN 8695-2:2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Việt Nam Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 2: Quy tắc thực hành 28/08/2011


«Quay lại