Tên văn bản : Information technology — Security techniques — Selection, deployment and operations of intrusion detection systems


Số hiệu ISO/IEC 18043
Cơ quan ban hành International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission
Ngày ban hành 01/01/2006
Loại tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Quốc tế
Trích yếu nội dung
Từ khóa
Download
  Information technology — Security techniques — Selection, deployment and operations of intrusion detection systems     


«Quay lại