Tên văn bản : Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu


Số hiệu TCVN ISO/IEC 27001:2009
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 27/08/2009
Loại tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam
Trích yếu nội dung Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Requirements.
Từ khóa
Download
  Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu     


«Quay lại