Tên văn bản : Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management


Số hiệu ISO/IEC 17799
Cơ quan ban hành International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission
Ngày ban hành 01/01/2005
Loại tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Quốc tế
Trích yếu nội dung
Từ khóa
Download
  Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management     


«Quay lại