Tên văn bản : Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 2: Quy tắc thực hành


Số hiệu TCVN 8695-2:2011
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 28/08/2011
Loại tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam
Trích yếu nội dung Information technology -- Service management -- Part 2: Code of practice
Từ khóa
Download
  Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 2: Quy tắc thực hành     


«Quay lại