RSA Certificate Manager

RSA Certificate Manager

Nước sản xuất:USA

Hãng sản xuất:RSA

Mô tả sản phẩm, chức năng:RSA Certificate Manager là một giấy chứng nhận hệ thống quản lý kỹ thuật số cho phép tổ chức phát triển, triển khai và ứng dụng an toàn quy mô và dịch vụ trực tuyến. RSA Certificate Manager giúp quản lý danh tính kỹ thuật số và tự động hoá và tập trung hóa việc quản lý các phím mã hóa và chứng chỉ kỹ thuật số

Lĩnh vực ứng dụng:RSA Certificate Manager cho phép các tổ chức, doanh nghiệp quản lý và xác thực hệ thống. Hỗ trợ lớn cho việc ký nhận hàng ngày và lưu trữ, quản lý quy mô lớn các chứng chỉ

Mô tả thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:

Windows 2003 R2 Service Pack 2, 256 MB RAM, Intel Pentium III 650 MHz
Solaris10, 256 MB RAM, SparcTM UltraTM 400 MHz
Red Hat Linux 4 and 5, 512 MB RAM, Intel Pentium III 650 MHz

Ưu điểm:

Đăng ký sở hữu trí tuệ:EMC Corporation

Thông tin về nhà sản xuất:RSA, Phòng An ninh của EMC, là nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp bảo mật cho tăng tốc kinh doanh. Là đối tác an ninh được lựa chọn của hơn 90% của 500 Fortune, RSA giúp đỡ các tổ chức hàng đầu thế giới thành công bằng cách giải quyết những thách thức an ninh phức tạp nhất và nhạy cảm của họ.

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại