VPN-1 power VSX

VPN-1 power VSX

Nước sản xuất:Israel

Hãng sản xuất:Check Point

Mô tả sản phẩm, chức năng:VPN-1 Power VSX cung cấp hệ thống an toàn an ninh ảo cho phép các nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có hệ thống mạng ảo có khả năng tạo 250 hệ thống an toàn an ninh ảo bao gồm tính năng firewall, VPN và phát hiện & phòng chống xâm nhập trái phép trên một nền máy chủ duy nhất

Lĩnh vực ứng dụng:VPN-1 power có tốc độ cao, có giải pháp bảo mật ảo nhiều chính sách thiết kế cho môi trường doanh nghiệp quy mô lớn. Cung cấp bảo vệ toàn diện cho nhiều mạng hoặc VLAN trong cơ sở hạ tầng phức tạp, an toàn kết nối chúng vào tài nguyên chia sẻ như internet và DMZs.

Mô tả thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:

Platforms Check Point SecurePlatform™,Crossbeam X Series,IBM (firewall module only).Processor Intel Pentium II 1GHz-plus or equivalent processor, Disk space 4 GB, Memory 256 MB,Network interfaces Three minimum (four for a VPN-1 Power VSX cluster).
SmartDashboard™ platforms  Windows 2000/2003/XP/ME/98,Disk space 100 MB,Memory 256 MB.
Remote access client platforms Windows 2000/XP/2003, Macintosh,Linux
Disk space 20 MB,Memory 64 MB

Ưu điểm:Giảm chi phí đầu tư, cải thiện hiệu quả quản lý, cung cấp khả năng mở rộng, giảm không gian vật lý yêu cầu, bảo vệ chống lại mối đe dọa mới thông qua dịch vụ SmartDefense

Đăng ký sở hữu trí tuệ:

Thông tin về nhà sản xuất:

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:Check Point Software Technologies (NASDAQ - CHKP) Công ty hàng đầu thế giới về an toàn an ninh Internet. Check Point được khẳng định là người dẫn đầu thị trường an ninh thông tin toàn cầu trong cả lĩnh vực Tường lửa và Mạng riêng ảo. Các giải pháp của Check Point được bán, tích hợp và dịch vụ bởi hệ thống mạng lưới 1900 đối tác của Check Point ở 86 nước. Hơn 80% của 500 công ty hàng đầu thế giới (Foturne) sử dụng các giải pháp của Check Point.

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại