Symantec ApplicationHA

Symantec ApplicationHA

Nước sản xuất:USA

Hãng sản xuất:Symantec

Mô tả sản phẩm, chức năng:

Symantec ApplicationHA là giải pháp dễ sử dụng cho môi trường ảo VMware cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng và kiểm soát. Nó được dựa trên công nghệ hàng đầu Veritas Cluster Server và cung cấp sẵn có ứng dụng trong phối hợp với VMware HA. Cùng Symantec và làm việc VMware để giúp khách hàng di chuyển các ứng dụng kinh doanh quan trọng vào máy ảo Vmware
 * Tính sẵn sàng cao của các ứng dụng trong các máy ảo
    * Phân tích nguyên nhân gốc rễ nhanh hơn với khả năng hiển thị ứng dụng từ vCenter
   * Giảm hoạt động phức tạp với một trong những giải pháp trên hệ điều hành khách và loại ứng dụng
 * Khả năng khai thác ảo hóa mà không đưa lên trên SLAs

Lĩnh vực ứng dụng:Symantec ApplicationHA là giải pháp cho các doanh nghiệp làm việc và ứng dụng các dịch vụ kinh doanh quan trọng trên máy ảo

Mô tả thiết kế:

Red Hat Enterprise Linux
    * Phiên bản 5
    * X86_64
Windows Server 2003
    * SP2
    * X86_64
Windows Server 2008
    * SP2
    * X86_64
Windows Server 2008
    * R2
    * X86_64

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:

Red Hat Enterprise Linux
    * Phiên bản 5
    * X86_64
Windows Server 2003
    * SP2
    * X86_64
Windows Server 2008
    * SP2
    * X86_64
Windows Server 2008
    * R2
    * X86_64

Ưu điểm:

Đăng ký sở hữu trí tuệ:©1995 - 2010 Symantec Corporation

Thông tin về nhà sản xuất:

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:Symantec đã được thành lập năm 1982 bởi các nhà khoa học máy tính. Công ty này đã phát triển để trở thành một trong những công ty phần mềm lớn nhất thế giới với hơn 17.500 nhân viên tại hơn 40 quốc gia. Symantec cung cấp giải pháp quản lý bảo mật, lưu trữ và các hệ thống để giúp khách hàng - từ người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ với các tổ chức lớn nhất toàn cầu - an toàn và quản lý thông tin thế giới của họ hướng chống lại những rủi ro nhiều hơn tại các điểm nhiều hơn, hoàn toàn và hiệu quả hơn bất kỳ công ty khác.

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại