FortiGate Virtual Appliance

 FortiGate Virtual Appliance

Nước sản xuất:Mỹ

Hãng sản xuất:Fortinet

Mô tả sản phẩm, chức năng:FortiGate Virtual Appliance giảm thiểu những điểm mù bằng cách thực hiện kiểm soát bảo mật quan trọng trong hạ tầng ảo. FortiGate Virtual Appliance cung cấp bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào nó là cần thiết. Hơn nữa, thiết bị FortiGate tính năng ảo tất cả các mối đe dọa bảo mật đa và các dịch vụ mạng phổ biến để truyền thống dựa trên phần cứng thiết bị Forti, triển khai một kết hợp của các thiết bị phần cứng và phần ảo hoạt động với nhau

Lĩnh vực ứng dụng:Sử dụng cho các tổ chức.

Mô tả thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):FCC Class A Part 15, / CE Mark.

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:ICSA Labs: Firewall, Antivirus, IPSec VPN, SSL VPN, Intrusion Prevention.

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:Hệ điều hành FortiOS, VMware ESXi / v3.5 ESX, v4.0, v4.

Ưu điểm:Nhanh chóng triển khai khả năng bảo mật, tăng khả năng kiểm soát bảo mật, quản lý tập trung.

Đăng ký sở hữu trí tuệ:Copyright© 2010 Fortinet, Inc.

Thông tin về nhà sản xuất:

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:Fortinet được thành lập năm 2000 bởi KEN XIE, là nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về các thiết bị an ninh mạng và dẫn đầu thị trường trogn quản lý hợp nhất (UTM). Sản phẩm của Fortinet có hiệu suất cáo chống lại các mối đe dọa an ninh một cách năng động trong khi đơn giản hóa các cơ sở hạ tầng bảo mật CNTT. Khách hàng của Fortinet là những doang nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới.

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại