McAfee Risk Advisor

 McAfee Risk Advisor

Nước sản xuất:Mỹ

Hãng sản xuất:McAfee

Mô tả sản phẩm, chức năng:McAfee Risk Advisor cung cấp một cái nhìn toàn diện về những nguy cơ mà doanh nghiệp phải đối mặt. Từ biểu đồ rủi ro có thể xác định được chi tiết cốt lõi của một mối đe dọa và khắc phục. Cập nhật thông tin về những đe dọa mới cung cấp bởi tổ chức nghiên cứu của McAfee. 9. Lĩnh vực ứng dụng: Sử dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức

Lĩnh vực ứng dụng:Sử dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Mô tả thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:: McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) 4.0 (Patch 3), Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 2 (SP2) hoặc cao hơn, Microsoft SQL Server 2005 with SP1 cao hơn.

Ưu điểm:Giảm thiểu rủi ro, tuân thủ tự động hóa, tối ưu hóa an ninh.

Đăng ký sở hữu trí tuệ:Copyright © 2010 McAfee, Inc.

Thông tin về nhà sản xuất:

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:McAfee là một tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp trên toàn cầu được trang bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng quốc tế và các đối tác. McAfee tận dụng đầy đủ các giải pháp công nghệ và tối đa hóa đầu tư, dịch vụ của McAfee từ đánh giá rủi ro cho đến an ninh toàn diện, giúp các doanh nghiệp đánh giá toàn diện các lỗ hổng bảo mật và xây dựng chương trình bảo mật hiệu quả. Đồng thời McAfee cũng cung cấp đào tạo và tư vấn tầm nhìn về an ninh tổng thể cho các doanh nghiệp

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại