McAfee E-Business Server.

McAfee E-Business Server.

Nước sản xuất:Mỹ

Hãng sản xuất:McAfee

Mô tả sản phẩm, chức năng:McAfee E-Business Server sử dụng mã hóa tiêu chuẩn công nghiệp tự động bảo vệ dữ liệu của công ty trong email, ứng dụng, chuyển file, và xử lý giao dịch. McAfee E-Business Server cho phép thông tin an toàn và hiệu quả bí mật trao đổi nội bộ với các đối tác và các văn phòng từ xa thông qua Internet

Lĩnh vực ứng dụng:Sử dụng cho các doanh nghiệp.

Mô tả thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):sử dụng thuật toán 3DES, AES, IDEA..

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:tiêu chuẩn PGB.

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:Windows 2000 with Service Pack 4 or later Windows XP Professional with Service Pack 1 or later Windows 2003 with Service Pack 1 or later Windows Vista (32/64 bit) Windows 2008, Standard, Enterprise, Data Center.

Ưu điểm:Đơn giản hóa việc cài đặt và quản lý.

Đăng ký sở hữu trí tuệ:Copyright © 2010 McAfee, Inc.

Thông tin về nhà sản xuất:

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:McAfee là một tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp trên toàn cầu được trang bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng quốc tế và các đối tác. McAfee tận dụng đầy đủ các giải pháp công nghệ và tối đa hóa đầu tư, dịch vụ của McAfee từ đánh giá rủi ro cho đến an ninh toàn diện, giúp các doanh nghiệp đánh giá toàn diện các lỗ hổng bảo mật và xây dựng chương trình bảo mật hiệu quả. Đồng thời McAfee cũng cung cấp đào tạo và tư vấn tầm nhìn về an ninh tổng thể cho các doanh nghiệp

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại