. Symantec Brightmail Gateway Small Business Edition

. Symantec Brightmail Gateway Small Business Edition

Nước sản xuất:USA

Hãng sản xuất:Symantec

Mô tả sản phẩm, chức năng:Symantec Brightmail Gateway Small Business Edition là dễ sử dụng thiết bị bảo vệ email và tin nhắn, virus, spam, lừa đảo, botnet, và phần mềm gián điệp. Nó có sẵn như là một thiết bị cả hai thể chất và một máy ảo dựa trên VMware. Với Brightmail Gateway Small Business Edition, các công ty có hiệu quả có thể phản ứng với mối đe dọa mới email với một chi phí thường xuyên tối thiểu.

Lĩnh vực ứng dụng:

    * Cung cấp sự bảo vệ hòa bình của tâm trí cho email của bạn và môi trường IM nên bạn có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh của bạn.
    * Đơn giản để cài đặt và triển khai với quản lý tối thiểu để bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Mô tả thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:

Virtual siêu giám sát (Virtual Edition)
    * VMware ESX 3.5 (rev 4 hoặc sau này)
    * VMware vSphere 4,0
    * VMware ESXi 3,5 (rev 3 hoặc hơn), ESXi 4,0
Yêu cầu trình duyệt (Quản trị Console)
    * Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8,0
    * Firefox 3.0, 3.5

Ưu điểm:

Đăng ký sở hữu trí tuệ:©1995 - 2010 Symantec Corporation

Thông tin về nhà sản xuất:

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:Symantec đã được thành lập năm 1982 bởi các nhà khoa học máy tính. Công ty này đã phát triển để trở thành một trong những công ty phần mềm lớn nhất thế giới với hơn 17.500 nhân viên tại hơn 40 quốc gia. Symantec cung cấp giải pháp quản lý bảo mật, lưu trữ và các hệ thống để giúp khách hàng - từ người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ với các tổ chức lớn nhất toàn cầu - an toàn và quản lý thông tin thế giới của họ hướng chống lại những rủi ro nhiều hơn tại các điểm nhiều hơn, hoàn toàn và hiệu quả hơn bất kỳ công ty khác.

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại