RSA DLP Network

RSA DLP Network

Nước sản xuất:USA

Hãng sản xuất:RSA

Mô tả sản phẩm, chức năng:công ty được truyền tải qua e-mail (SMTP), webmail, tin nhắn nhanh, FTP, công cụ dựa trên web (HTTP hoặc HTTPS) hoặc bất kỳ giao thức chung TCP / IP Tùy chọn thông báo cho người gửi, của họ quản lý, quản trị viên hoặc một nhóm được chỉ khi một chính sách hiện có vi phạm. RSA DLP Network giảm nguy cơ rủi ro đáng kể và nhanh chóng thông qua hỗ trợ toàn diện cho nhiều giao thức

Lĩnh vực ứng dụng:RSA DLP Network được ứng dụng mạnh mẽ trong các tổ chức, doanh nghiệp để giảm đáng kể rủi ro mất mát thông tin khi truyền tải qua email, tin nhắn nhanh…

Mô tả thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:

Ưu điểm:

Đăng ký sở hữu trí tuệ:EMC Corporation

Thông tin về nhà sản xuất:RSA, Phòng An ninh của EMC, là nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp bảo mật cho tăng tốc kinh doanh. Là đối tác an ninh được lựa chọn của hơn 90% của 500 Fortune, RSA giúp đỡ các tổ chức hàng đầu thế giới thành công bằng cách giải quyết những thách thức an ninh phức tạp nhất và nhạy cảm của họ.

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại