Adaptive Security Appliances

 Adaptive Security Appliances

Nước sản xuất:USA

Hãng sản xuất:Cisco.

Mô tả sản phẩm, chức năng:

  • Tích hợp các giải pháp về tường lửa
  • An ninh truyền thông hợp nhất VPN.
  • Phòng chống xâm nhập (IPS)

Lĩnh vực ứng dụng:Cung cấp các cơ chế bảo vệ thông minh để dừng các cuộc tấn công trước khi chúng xâm nhập vành đai mạng, điều khiển mạng và hoạt động ứng dụng, cung cấp an toàn truy cập từ xa và kết nối site -to-site.

Mô tả thiết kế:Interfaces 8-port Fast Ethernet switch with dynamic port grouping (including 2 PoE ports). Virtual Interfaces (VLANs) 3 (no trunking support) / 20 (with trunking support). High Availability Not supported; stateless Active/Standby and redundant ISP support.

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):Mật mã.

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance Platform: Firewall Throughput: Up to 150 Mbps Maximum Firewall and IPS Throughput: Up to 75 Mbps with AIP SSC-5 VPN Throughput: Up to 100 Mbps

Ưu điểm:Hỗ trợ nhiều môi trường từ các doanh nghiệp nhỏ đến các doanh nghiệp lớn, giảm chi phí triển khai và hoạt động, quản lý toàn diện về giao diện.

Đăng ký sở hữu trí tuệ:Copyright © 1992–2008 Cisco Systems, Inc.

Thông tin về nhà sản xuất:

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:Cisco, (NASDAQ: CSCO), là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về kết nối mạng để thay đổi cách thức con người kết nối, liên lạc và cộng tác. Cisco đã định hình tương lai của Internet bằng cách tạo ra giá trị và cơ hội chưa từng có cho khách hàng.

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại