Mils Message

Mils Message

Nước sản xuất:Đức

Hãng sản xuất:Mils Electronic.

Mô tả sản phẩm, chức năng:Mils Message cung cấp thuật toán dựa trên mật mã để nội dung của tin nhắn vẫn giữ bí mật và các thông số của nó, chẳng hạn như người gửi, người nhận, chủ đề, ngày …vẫn được xác thực. MilsMessage có thể được cài đặt trên bất kỳ máy tính cá nhân. Mật mã an ninh được cung cấp bởi MilsCard.

Lĩnh vực ứng dụng:Mils Message áp dụng chữ ký mật mã cho mỗi tin nhắn. Điều này đảm bảo rằng bất kỳ nỗ lực để sửa đổi nội dung của tin nhắn hoặc các thông số liên quan sẽ luôn luôn được phát hiện.

Mô tả thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn mật mã, ATTT):

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy:

Yêu cầu đối với môi trường vận hành, lắp đặt hệ điều hành:Window personal.

Ưu điểm:Bảo đảm tính bí mật, xác thực, toàn vẹn cho thông tin .

Đăng ký sở hữu trí tuệ:

Thông tin về nhà sản xuất:

Thông tin nhà cung cấp SP/CN:Mils Electronic là một công ty có chuyên môn cao đã cam kết cho sự phát triển và sản xuất của các hệ thống an ninh thông tin về mức độ bảo mật cao nhất. Kể từ khi sáng lập đã tích hợp các thuật toán mã hóa mạnh nhất và một phương pháp mật mã khóa vào các chức năng mã hóa trong các sản phẩm.

Phương thức chuyển giao:

Từ khóa:

Sản phẩm khác cùng loại