Hội thảo xây dựng chính sách đảm bảo an toàn thông tin trong việc phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam


Đơn vị tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông - Khách sạn Melia - 44b Lý Thường Kiệt - Hà Nội


Ngày tổ chức: Ngày 25/05/2012

Tổng số bài : 12
An ninh toàn diện cho Website
Venkatesh Sundar Đại diện Indusface
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
PKI trong hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho chính phủ điện tử
Đào Đình Khả GĐ TT Chứng thực chữ ký số quốc gia - Cục Ứng dụng CNTT
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong Hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 -2015
Nguyễn Thành Phúc -Cục Ứng dụng CNTT - Bộ TT&TT
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Phân tích một số chiến dịch của Anonymous
Lawrence Ang
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Báo cáo về tình hình triển khai ATTT trên địa bàn Hà Nội
Nguyễn Xuân Quang Phó GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Ứng dụng chữ ký số cho chính phủ điện tử - hướng đi cần thiết trong tương lai
Lê Việt Cường Đại diện FIS
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Hướng dẫn đảm bảo ATTT cho website và cổng thông tin điện tử
Ngô Quang Huy Trưởng phòng kỹ thuật hệ thống - VNCERT
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Xây dựng chính sách, thực thi chính sách ATTT
Nguyễn Trường Sơn Đại diện Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA)
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Hướng dẫn thông tư điều phối sự cố ATTT
Hà Hải Thanh Trưởng phòng nghiệp vụ - VNCERT
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Chiến thuật phòng thủ cho một quốc gia số an toàn hơn
Wong Loke Yeow
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Một số thông tin mới cập nhật về các điểm yếu điển hình đang tồn tại trên thực tế của các trang web, portal cơ quan nhà nước
Chuyên gia VNISA/VNCERT
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Triển khai Quy hoạch ATTT số quốc gia và xây dựng chính sách về ATTT số tại Việt Nam
TS. Vũ Quốc Khánh Giám đốc Trung tâm VNCERT - B TTTT
Từ khóa: quy hoạch ATTT, chính sách ATTT
Dạng file: Slide - Tải về


«Quay lại