Hội thảo - Triển lãm Quốc gia về An ninh bảo mật - Security World 2009


Đơn vị tổ chức: Tổng cục Kỹ Thuật - bộ Công An, Trung tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Máy Tính Việt Nam (VNCERT) - bộ TTTT và Tập đoàn Dữ Liệu Quốc Tế (IDG Việt Nam) - Khách sạn Deawoo, Hà Nội


Ngày tổ chức: Ngày 24 – 25/3/2009

Tổng số bài : 26
Protecting the Critical Information Infrastructure
Vic MankotiaVice President, Sales and Engineering , Asia Pacific and Japan, Symantec Corporation
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Về quy hoạch an toàn thông tin quốc gia đến năm 2020
Vũ Quốc Khánh Giám đốc VNCERT
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Một số vấn đề về Bảo mật dữ liệu
Nguyễn Anh Tuấn Trung tâm CNTT, Ngân hàng Công thương Việt Nam
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Protecting Vital Information to Secure Techcombank Customer
Nguyễn Văn Nam Manager of Information Security Department, IT Center, Techcombank
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Giải pháp bảo mật mạng máy tính không dây
Ts. Hoàng Lê Minh Viện trưởng Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Certificate Authority’s Perspective
Foo Jong Ai Netrust
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
SN-Sphere Intelligence System for Network Security
Danny Nadri President, Procxima Asia
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
The Center is everywhere
Wong Kang Yeong Regional Security Architect, ASEAN, SonicWALL, Inc.
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Triển khai hạ tầng khóa công khai: Thực trạng và định hướng
Đào Khả Đình Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia, Cục UDCNTT, Bộ TT&TT
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Ensuring Compliance and Securing Your Data
Mr. Raymond Goh Country Manager, Symantec Vietnam - Director of Systems Engineering, Asia South - Symantec Corporation
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Strategic view on Justice and Public Safety – Technology platform
David Gung Director Justice & Public Safety Asia Pacific,Oracle Corporation
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
An ninh thông tin và Tội phạm công nghệ
PGS.Ts Phương Minh Nam Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Tổng quan an ninh mạng Việt Nam năm 2008-2008
Thiếu tướng Ts.Nguyễn Viết Thế Cục trưởng Cục Công nghệ tin học và nghiệp vụ, Tổng cục kỹ thuật - Bộ Công an
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
An toàn bảo mật hệ thống tên miền DNS
Nguyễn Hồng Thắng VNNIC
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Chiến lược an ninh thông tin cho tổ chức và doanh nghiệp - chủ đề quản lý
Trần Nguyên Vũ Cục tin học thống ke, Bộ tài chính
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Smarter IT Spending in Economic Downturn
M s. Elaine LeeSenior Financial Analyst - International Data Corporation-IDC
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Các giải pháp chữ ký điện tử trên thiết bị di động và ứng dụng
Trần Trung Hiếu Digicom
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - VDC-CA
La Thế Hùng VDC
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Hạ tầng mật mã khóa công khai PKI và chiến lược an ninh Thông tin Quốc gia
Ts. Trần Đức Lịch Ban cơ yếu chính phủ
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Phần mềm tự do nguồn mở và vấn đề an toàn an ninh thông tin
Nguyễn Trọng Dương Vụ Công nghệ thông tin, Bộ thông tin và truyền thông
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
The Ranking of Virus Protection Software: How to Recognize The Value
Vũ Ngọc Sơn R&D Manager,Bkis
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
PALI – PineApp Lawful Interception Technology Overview
David Feldman VP Technical Services, PipeApp
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
PKI Giải pháp lựa chọn ?
Hoàng Quốc Khánh Nacencomm
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về
Đảm bảo an toàn giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
Nguyễn Văn Xuân Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Từ khóa:
Dạng file: Slide - Tải về


«Quay lại