Giới thiệu sách “Bảo mật mạng không dây và mật mã: Các đặc tả và cài đặt”

Cuốn sách “Wireless Securiry and Cryptography – Specifications and Implementations” - “Bảo mật mạng không dây và mật mã: các đặc tả và cài đặt” của hai tác giả Nicolas Sklavos và Xinmiao Zhang biên tập và được nhà xuất bản CRC Press phát hành vào tháng 3/2007.

Các tin khác