Một số vấn đề an toàn cho Điện toán đám mây

Điện toán đám mây là vấn đề đang được thế giới công nghệ rất quan tâm. Bài viết này cung cấp một số thông tin cơ bản về an ninh, an toàn, cũng như triển khai công nghệ điện toán đám mây cho các tổ chức, doanh nghiệp.

An ninh ảo hóa trong điện toán đám mây

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng ảo hóa để giảm chi phí đầu tư vào Hạ tầng cơ sở, cũng như gia tăng hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, ảo hóa cũng mang tới những mối lo như an ninh của hệ điều hành - chạy như một máy khách, an ninh về các lớp của trình ảo hóa (hypervisor), các cuộc tấn công bên trong nội bộ các máy ảo VM và các “điểm mù”, đối với hệ thống kiểm soát an ninh truyền thống.

An ninh đám mây dựa trên kiến trúc điện toán đám mây

Kiểm soát an ninh trong ĐTĐM không khác nhiều so với các kiểm soát an ninh trong bất kỳ môi trường CNTT nào. Tuy nhiên, dịch vụ đám mây được “thuê” để sử dụng, nên các mô hình vận hành và các công nghệ được sử dụng cho các dịch vụ đám mây có thể tạo ra những rủi ro mới so với các giải pháp CNTT truyền thống.

Mã hóa dữ liệu khi đồng bộ qua dịch vụ Điện toán đám mây

Với dịch vụ Điện toán đám mây, dữ liệu của người dùng được đồng bộ một cách tự động mà không đòi hỏi các thiết bị phải kết nối với nhau, chỉ cần kết nối vào mạng Internet là đủ. Tuy nhiên, vấn đề cần được giải quyết là bảo mật dữ liệu trong dịch vụ này.

Bảo vệ dữ liệu trong điện toán đám mây

Các chuyên gia dự đoán rằng, trong vài năm tới, tần suất sử dụng dịch vụ điện toán đám mây sẽ tăng ít nhất năm lần. Nhưng hiện nay người dùng vẫn còn thận trọng với dịch vụ này do còn nghi ngại vấn đề bảo vệ dữ liệu của mình trên các “đám mây” của người khác.

Lộ trình đến với điện toán đám mây của doanh nghiệp nhỏ

Nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn còn hoài nghi đối với điện toán đám mây. Họ muốn biết liệu công nghệ này có thể giúp họ tăng lợi nhuận mà không gặp rủi ro hay không. Hãy bắt đầu với định nghĩa điện toán đám mây dưới góc độ doanh nghiệp nhỏ. Có hai loại điện toán đám mây: một là “phần mềm như một dịch vụ” (SaaS), hai là “hạ tầng như một dịch vụ” (IaaS).

Các tin khác