Bảo vệ thông tin cá nhân: bài học qua vụ từ chức của giám đốc CIA

Tháng 10/2012, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về việc Giám đốc CIA (Mỹ) từ chức. Xung quanh sự kiện này có nhiều vấn đề liên quan tới việc trao đổi thông tin qua internet và việc “lần theo dấu vết” của cơ quan điều tra. Phần lược dịch bài báo của Nicole Perlroth dưới đây phân tích sự việc dưới góc độ an toàn thông tin và có thể hữu ích cho việc bảo vệ các thông tin cá nhân, khi sử dụng các dịch vụ thư điện tử.

Phương pháp chống Spam trong Email

Trong thời đại CNTT hiện nay, Spam giống như một loại hình bệnh dịch, nó xuất hiện và lây lan vào hệ thống máy tính trên khắp thế giới và mang lại những rắc rối cho người dùng. Tuy nhiên, sử dụng một vài phương pháp đơn giản, người dùng có thể thực hiện để giảm thiểu sự quấy phá của spam.

Các tin khác