Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu

Sáng 12/7/2016, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu (2011 - 2016) nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu trong thời gian tới.

Luật cơ yếu - Cơ sở pháp lý quan trọng để Cơ yếu Việt Nam phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới

Mật mã là công cụ, phương tiện, vũ khí đặc biệt để bảo vệ thông tin cơ mật trong yếu của mỗi quốc gia. Vì vậy, ngay sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, ngày 12 tháng 9 năm 1945 tổ chức Mật mã đầu tiên đã được thành lập (sau này đổi tên là Cơ yếu), tiền thân của Ban Cơ yếu Chính phủ hiện nay.

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cơ yếu

Luật Cơ yếu đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2012.

Quốc hội thông qua Luật Cơ yếu

Ngày 26/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Cơ yếu và ngày 07/12/2011, Chủ tịch nước ký Lệnh số 14/2011/L-CTN về việc công bố Luật Cơ yếu. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2012.

Các tin khác