Phát hiện xâm nhập dựa trên mạng Nơ –ron

Hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép phát hiện sự truy cập và khai thác hệ thống máy tính bất hợp pháp thông qua việc giám sát các hoạt động bất thường của người sử dụng, dựa trên việc thiết lập các luật (rules) hoặc sử dụng các lệnh dự đoán trực tuyến.

Cài đặt miễn phí VPN server bằng công nghệ điện toán đám mây của Amazon

Một năm sử dụng miễn phí các dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) – đó là chương trình khuyến mại của Amazon dành cho tất cả những người dùng mới. Trong trường hợp này, tài nguyên được cung cấp có giới hạn, nhưng nó cũng đủ để giúp người dùng làm quen với công nghệ mới này và có thể cài đặt cho máy chủ VPN của chính mình.

Các tin khác