Ban Cơ yếu Chính phủ phổ biến thông tư về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Sáng 30/6/2016 tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Thông tư số 08 của Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban và các Hệ Cơ yếu.

Đảm bảo an toàn thông tin cho cải cách hành chính và điều hành tác nghiệp của Công an Hà Nội

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại và đảm bảo an toàn, góp phần hỗ trợ cho công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Đây cũng là một bước cụ thể hóa Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Năm 2012: Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước

Với một loạt các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị 897/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn thông tin số; Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước….

Triển khai, ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày 31/10/2012, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị về công tác triển khai, ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thiếu tướng Trần Nguyên Bình, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Ứng dụng chữ ký số trong quy trình cấp giấy phép lái xe mới

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã kết hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tích hợp chữ ký số, chứng thư số của hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ vào một số phần mềm nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực cho dữ liệu xử lý giấy phép lái xe.

PKI chuyên dùng Chính phủ: Hiện trạng và định hướng phát triển

Đến nay, Trung tâm Chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ đã thiết lập được hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ với hạ tầng kỹ thuật công nghệ hiện đại, đồng bộ, hoạt động ổn định, trực tuyến 24/7, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cấp chứng thư số và các dịch vụ chứng thực chữ ký số cần thiết cho các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Hiện trạng triển khai PKI tại Việt Nam

Để có thể cải cách hành chính, điện tử hóa quy trình làm việc và xây dựng chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ điện tử cho các tổ chức, cá nhân thì vấn đề xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số là vô cùng quan trọng. Với chữ ký số, các giao dịch điện tử qua mạng sẽ được bảo mật, xác thực và có đầy đủ giá trị pháp lý như các giao dịch bằng văn bản giấy với chữ ký và con dấu.

Các văn bản của Đảng và Nhà nước quy định về chứng thực chữ ký số trong hệ thống chính trị

Trong thời gian gần đây, việc ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) vào hoạt động lãnh đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã phát triển mạnh mẽ và mang lại các hiệu quả bước đầu quan trọng.

Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước

Để cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hồ sơ, giấy tờ, điện tử hóa quy trình làm việc và xây dựng chính phủ điện tử, sử dụng hiệu quả dịch vụ công điện tử cho người dân, thì vấn đề xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số (CTCKS) là hết sức quan trọng.

Gói sản phẩm xác thực và bảo mật cho người dùng cuối GCA-01

Để triển khai rộng rãi hệ thống PKI và các dịch vụ của nó đến các cơ quan Đảng và Nhà nước, yêu cầu đặt ra là cách thức sử dụng các dịch vụ này và tích hợp CKS vào các ứng dụng có sẵn của các cơ quan này như thế nào?

Các tin khác