Hộ chiếu điện tử và một số nguy cơ về an toàn thông tin

Bài báo giới thiệu một cách tổng quan về hộ chiếu điện tử (HCĐT), trong đó nhấn mạnh về loại hộ chiếu sử dụng con chip nhận dạng tần số radio RFID, đồng thời đề cập đến một số nguyên tắc bảo mật của HCĐT và một số nguy cơ người dùng phải đối mặt khi sử dụng loại hộ chiếu này như: lấy trộm thông tin chủ hộ chiếu, làm hộ chiếu giả....

Phối hợp triển khai Hệ thống chứng thực Chữ ký số cho các cơ quan Nhà nước

Ngày 11/5/2010, tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) và Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ nhằm đánh giá sự phối hợp giữa hai bên trong quá trình triển khai thực hiện Luật giao dịch điện tử và Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Các tin khác