Điều kiện cấp Giấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự vừa được Chính phủ ban hành.

Cần chế tài với việc làm lộ thông tin cá nhân khách hàng

Dự thảo Luật An toàn Thông tin nêu rõ, các doanh nghiệp, tổ chức không được phép cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà họ thu thập, tiếp cận hay kiểm soát được cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của chính cá nhân đó.

Ban hành Thông tư quy định về kết nối viễn thông

Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT được Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành ngày 24/3/2015 quy định việc kết nối viễn thông giữa các mạng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam, bao gồm: tiêu chuẩn, chất lượng, giá cước kết nối; đàm phán, ký kết, thực hiện, giải quyết tranh chấp về kết nối; chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối.

Một số nội dung chiến lược trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin

Cùng với quá trình hoàn thiện các cơ sở pháp lý trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin, việc triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin là trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách trong lĩnh vực này. Dưới đây sẽ phân tích một số nội dung chiến lược trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin.

Xây dựng quy định đạo đức nghề nghiệp An toàn thông tin

An toàn thông tin đang trở thành một nghề ngày càng phát triển và thu hút được sự quan tâm của xã hội tại Việt Nam. Cùng với vai trò, vị trí ngày càng lớn hơn thì trách nhiệm của chuyên gia ATTT cũng nặng nề hơn. Bên cạnh đề cao tính chuyên nghiệp, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực ATTT là hết sức cần thiết. Đó sẽ là những công cụ hữu hiệu giúp chuyên gia ATTT luôn phải tự điều chỉnh bản thân mình, đề cao trách nhiệm nghề nghiệp để giúp họ đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Chỉ thị 82/CT-BTTTT: Ngăn chặn tin nhắn rác và tăng cường quản lý thông tin trên mạng

Ngày 24/12/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Chỉ thị về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng.

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Nguyên tắc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Quy định về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Các tin khác