Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 2


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA 28/11/2008 Liên Bộ, Ngành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Nguyễn Văn Hưởng, Lê Nam Thắng
2 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT 15/02/2012 Liên Bộ, Ngành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Văn Trung