Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 1


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 30/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội về bảo vệ bí mật nhà nước Nông Đức Mạnh