Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 1


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 78/2008/TT-BTC 15/09/2008 Chủ tịch nước Thông tư Thông tư về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Phạm Sỹ Danh - Thứ trưởng Bộ Tài chính