Văn bản QPPL : 26/NQ-CP


Số hiệu 26/NQ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
Ngày ban hành 15/04/2015
Ngày có hiệu lực 15/04/2015
Người ký duyệt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Từ khóa Nghị quyết, Nghị quyết số 36-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế
Download
  26/NQ-CP     


«Quay lại