Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của ngành Tài chính

Do đặc thù hoạt động nghiệp vụ của ngành Tài chính, nhu cầu sử dụng thiết bị công nghệ thông tin để hỗ trợ công việc đã xuất hiện từ rất sớm. Năm 1989, Bộ Tài chính đã thành lập Tổ tin học trực thuộc Văn phòng Bộ, với nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng tin học vào chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Đến năm 1999 bắt đầu triển khai hệ thống mạng diện rộng kết nối tất cả các đơn vị của ngành Tài chính. Năm 2004 triển khai dự án tích hợp hệ thống thông tin kho bạc ngân sách nhà nước (TABMIS)….

Hội thảo Vietnam Finance 2014: Hướng tới nền tài chính công hiện đại

Ngày 12/9/2014 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Vietnam Finance 2014, đây là sự kiện thường niên, chủ đề năm nay là “Tăng cường Hệ thống thông tin Quản lý Tài chính Chính phủ (GFMIS) hướng tới nền Tài chính công hiệu quả và hiện đại”. Sự kiện do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam tổ chức. Đến dự có ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đại diện các cơ quan, tổ chức trong ngành Tài chính và các cơ quan, tổ chức của các Bộ, ngành, hiệp hội, các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin - truyền thông….

Hội thảo Vietnam Finance 2014: Hướng tới nền tài chính công hiện đại

Ngày 12/9/2014 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Vietnam Finance 2014, đây là sự kiện thường niên, chủ đề năm nay là “Tăng cường Hệ thống thông tin Quản lý Tài chính Chính phủ (GFMIS) hướng tới nền Tài chính công hiệu quả và hiện đại”. Sự kiện do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam tổ chức. Đến dự có ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đại diện các cơ quan, tổ chức trong ngành Tài chính và các cơ quan, tổ chức của các Bộ, ngành, hiệp hội, các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin - truyền thông….

Ứng dụng Chữ ký số trong ngành Tài chính

Hệ thống Chứng thực điện tử (gồm Chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và hệ thống Chứng thực chữ ký số công cộng) đã được đưa vào hoạt động phục vụ các dịch vụ hành chính công điện tử của ngành Tài chính như Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Chứng khoán và phục vụ quản lý công sản, công tác thanh tra.