Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc về công tác Cơ yếu tại địa bàn Tây Nguyên

Trong 3 ngày từ 15-17/3/2017, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ dẫn đầu đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đắc Nông và Lâm Đồng về công tác Cơ yếu trên địa bàn.

Ban Cơ yếu Chính phủ bàn giao Nhà tình nghĩa tại Đắk Lắk

Ngày 18/9/2015 tại Thị trấn Ea Súp, Đắk Lắk, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ là Trưởng đoàn đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và địa phương tiến hành khánh thành, bàn giao Nhà tình nghĩa cho cán bộ Cơ yếu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tỉnh.

Ban Cơ yếu Chính phủ bàn giao Nhà tình nghĩa tại Đắk Lắk

Ngày 18/9/2015 tại Thị trấn Ea Súp, Đắk Lắk, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ là Trưởng đoàn đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và địa phương tiến hành khánh thành, bàn giao Nhà tình nghĩa cho cán bộ Cơ yếu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tỉnh.