Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 22/2/2017, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nguyên tắc sử dụng email công vụ khi đi công tác nước ngoài

VNCERT đưa ra 6 nguyên tắc về an toàn thông tin cần tuân thủ khi người dùng đi công tác, lúc truy cập qua mạng Internet lạ và ngồi máy tính lạ.

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Sáng 9/10/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì Hội nghị.

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật trong ngành Cơ yếu

Ngày 3/10/2008, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến và giáo dục pháp luật của Ban Cơ yếu Chính phủ đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội.