Phân tích độ an toàn của thuật toán SDK-AES

Mã khối động được biết đến nhờ khả năng nâng cao độ an toàn của mã khối chống lại nhiều loại thám mã khác nhau. Bài báo này phân tích độ an toàn của thuật toán SDK-AES - thuật toán mã khối động ở cả tầng thay thế và khuếch tán.

SDK-AES: Thuật toán mã khối động ở cả tầng thay thế và khuếch tán

Trong những năm gần đây, lĩnh vực mã khối động đã được nhiều nhà mật mã quan tâm nghiên cứu nhờ khả năng nâng cao độ an toàn của mã khối, chống lại nhiều loại thám mã khác nhau. Các mã khối có thể được “động hóa” ở một trong những thành phần của nó. Bài viết này giới thiệu thuật toán mã khối động SDK-AES có hai thành phần quan trọng được làm động, là tầng thay thế và tầng khuếch tán.

Phân tích 64 lược đồ hàm nén trong mô hình hàm băm dựa trên mã khối

Tóm tắt— Cấu trúc cho các hàm băm lặp dựa trên mã khối đã được nghiên cứu, trong đó kích thước giá trị băm bằng kích cỡ khối và kích cỡ khóa đã được quan tâm nghiên cứu rộng rãi. Bài báo này, chúng tôi chi tiết 64 lược đồ theo mô hình tổng quát được đề xuất bởi B. Preneel và các đồng sự, dựa trên 5 tấn công cơ bản. Chi tiết hóa phân loại lược đồ theo số lượng các biến đầu vào và thực hiện đánh giá độ an toàn của một trong số các lược đồ an toàn theo quan điểm thám mã vi sai.

Giới thiệu về thuật toán hàm băm Whirlpool

Hàm băm Whirlpool được đề xuất trong dự án NESSIE vào năm 2000, hàm băm này dựa trên mã khối và được đánh giá là an toàn. Hàm nén sử dụng mã khối W (được xem như là một biến thể của AES) được thiết kế dành cho hàm băm và không sử dụng cho hàm mã hóa nhằm khắc phục điểm yếu của các hàm băm dựa trên mã khối.

Họ các thuật toán mã khối mới cho các mạng truyền dữ liệu thời gian thực

Bài báo này trình bày về một số kết quả xây dựng họ thuật toán mật mã khối mới dựa trên lớp nguyên thủy mật mã F2/1. Đây là lớp phần tử điều khiển được (Controlled Elements - CE) đã được nghiên cứu và chứng minh là phù hợp để phát triển các thuật toán mật mã khối có tốc độ và khả năng tích hợp cao trên các nền tảng phần cứng được tích hợp với quy mô lớn (very large scale integrated – VLSI) (như FPGA và ASIC). Điều đó đảm bảo họ thuật toán này sẽ hoạt động hiệu quả và phù hợp cho truyền dữ liệu thời gian thực trên các mạng không dây.

Một số kết quả về tính giả ngẫu nhiên và siêu giả ngẫu nhiên của cấu trúc Feistel

CSKH-02.2016 - (Tóm tắt) - Cấu trúc mã khối đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết kế một thuật toán mã khối an toàn. Tính giả ngẫu nhiên và siêu giả ngẫu nhiên của một cấu trúc mã khối đã và đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu trong cộng đồng mật mã. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả lý thuyết liên quan tới việc đánh giá tính giả ngẫu nhiên và siêu giả ngẫu nhiên của cấu trúc Feistel (là một trong nhiều cấu trúc thường được sử dụng bên cạnh SPN, ARX…) bằng cách sử dụng kỹ thuật hệ số H do J. Patarin đề xuất.

Một số kết quả nghiên cứu về mã khối hạng nhẹ

CSKH-01.2015 - (Tóm tắt) - Bài báo này, giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về việc xây dựng thuật toán mã khối hạng nhẹ. Trên cơ sở thảo luận và phân tích các đặc điểm cũng như nguyên lý thiết kế mã khối hạng nhẹ, chúng tôi phát triển công cụ đánh giá độ an toàn cho một thuật toán mã khối, xây dựng hộp thế 4 bit an toàn, phát triển tầng tuyến tính cho mã khối hạng nhẹ và giới thiệu thuật toán mã khối hạng nhẹ tựa PRESENT.

Giới thiệu một số phương pháp đo độ khuếch tán của mã khối

Có một số phương pháp đo độ khuếch tán của mã khối như: phương pháp dựa trên mức độ ảnh hưởng thác đổ, mức độ ảnh hưởng thác đổ chặt, thuộc tính đầy đủ, phương pháp dựa trên số nhánh. Phương pháp mới nhất xuất hiện vào tháng 7/2010, do Tiến sĩ Muhammad Reza Z’aba đề xuất có tên là “Phương pháp đo độ khuếch tán bằng cách đếm số điểm bất động”. Dưới đây giới thiệu về tầng khuếch tán của một số mã khối và tổng quan về các phương pháp đo độ khuếch tán.

Một số sai lầm trong nghiên cứu ma trận MDS

Mã tách tuyến tính có khoảng cách cực đại (mã MDS) đã được nghiên cứu từ lâu trong lý thuyết mã sửa sai, nhưng gần đây khi mật mã hiện đại phát triển mạnh mẽ, thì việc nghiên cứu MDS để áp dụng vào mật mã đã phát triển rất nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều sai sót vẫn tồn tại, và rất may là chúng đã sớm được phát hiện.

Tìm hiểu việc phân tích mật mã đối xứng bằng phương pháp đại số

Việc thiết kế và phân tích các hệ mã đối xứng bằng phương pháp đại số đã xuất hiện từ rất sớm, nhưng phải đến những năm cuối thế kỷ XX thì nó mới được quan tâm nhiều. Đặc biệt là từ giai đoạn đề xuất, tuyển chọn Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến - AES thì phương pháp đại số được phát triển nhanh chóng. Một số báo cáo hỗ trợ cho các ứng cử viên AES đã coi việc ngăn chặn tấn công đại số như những tiêu chí đánh giá độ an toàn của mã khối do mình đề xuất.

Việc sử dụng mã khối trong bảo mật thông tin

Mã khối là một lĩnh vực quan trọng của mật mã hiện đại. Việc ứng dụng mã khối trong việc thiết kế các sản phẩm mật mã có nhiều thuận lợi, hiệu quả. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế rất quan tâm đến việc nghiên cứu phát triển mã khối.

Một số vấn đề cơ bản về các thuật toán mã khối

Lịch sử phát triển của khoa học mật mã đã nảy sinh ra các hệ mật khóa bí mật và hệ mật khóa công khai. Các hệ mật khóa bí mật thường được chia thành các hệ mã khối và hệ mã dòng.