Những nhà khoa học xây nền móng cho Lý thuyết Thông tin

Trong số 1(45) 2018, Tạp chí An toàn thông tin đã giới thiệu bài viết C. E. Shannon - người khai sinh ra Lý thuyết Thông tin. Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới các nhà khoa học như Gottfried Wihelm Leibniz, Charles Babbage, George Boole… được cho là những người xây dựng nền móng cho Lý thuyết Thông tin.

C. E. Shannon - Người khai sinh ra Lý thuyết thông tin

Claude Elwood Shannon (1916 - 2001) là một nhà toán học, kỹ sư điện và nhà khoa học mật mã người Mỹ. Ông là tác giả của Lý thuyết toán học truyền thông - ra đời năm 1948. Đây cũng là mốc thời gian được đánh giá là giai đoạn chuyển đổi của lĩnh vực mật mã từ nghệ thuật đến khoa học.