Tổng hợp các phân tích về điểm yếu Heartbleed (phần 1)

Nhà mật mã học nổi tiếng Bruce Schneier đã nói về điểm yếu Heartbleed như sau: “Nếu theo thang điểm từ 0 tới 10 tôi sẽ đánh giá tính nguy hiểm của điểm yếu này là 11”.

Xây dựng hệ thống tự động phân tích mã độc hại

Mã độc hại xuất hiện ngày càng nhiều với các hình thái ngày càng phức tạp, chúng xuất hiện bất kỳ ở đâu trên môi trường của các thiết bị điện tử, Internet, trong các phần mềm miễn phí... Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều tổ chức đã thiết kế các hệ thống tự động phân tích mã độc hại, phân tích hành vi hoạt động của chúng, từ đó đưa ra phương án để xử lý.

Về việc phân tích RSA Modulus 768-bit

Ngày 7/1/2010, trên website eprint.iacr.org của Hội những nhà mật mã thế giới đã công bố bài báo Phân tích RSA modulus 768-bit (Factorization of a 768-bit RSA modulus) của nhóm nghiên cứu Thorsten Kleinjung. Đây là kỷ lục về việc phân tích số dạng tổng quát.

Tấn công kênh kề trên các thiết bị mật mã

Cho đến nay, phần lớn các nghiên cứu về mật mã nhằm đánh giá các đặc trưng toán học của thuật toán mật mã, các phương pháp mã hóa cũng như các giao thức mật mã. Khi mật mã được áp dụng trong truyền tin bí mật thì các tấn công lấy cắp thông tin chủ yếu là tập trung vào các thông tin được truyền trên kênh hơn là tấn công tại các thiết bị phần cứng đầu cuối.